פרשני:בבלי:מועד קטן כט א

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

מועד קטן כט א

חברותא[edit]

אמר רבי חנינא: קשה יציאת נשמה מן הגוף  כציפורי כמו הוצאת חבל של ספנים שיש בו בעוביו קשר, התקוע בפי ה"וושט", בתוך התורן של הספינה, וקשה מאד לשלוף את החבל מהתורן מחמת הקשר שבעוביו.
רבי יוחנן אמר: כפטירי, כמו קשר רחב יותר, שקושרים באמצעותו שתי ספינות, אחת לשניה, הנתון בפי וושט, שקשה יותר להוציאו מהתורן  456 .

 456.  ביאר המהרש"א, שדברים אלו נאמרו בכל אדם (שפרידתם מעולם הזה ועניניו, הוא צער גדול להם. מכתב מאליהו ג 29), ודברי הגמרא לעיל, שדימוהו ל"מישחל בניתא מחלבא" הוא בצדיקים (שכל תאותם וחפצם הוא החיים הנצחיים, ולכן אין להם קושי בפרידה זו. שם). ה' יזכנו להיות מהיושבים לפניו.
ואמר רבי לוי בר חיתא: הנפטר מן המת, לא יאמר לו "לך לשלום", אלא יאמר לו "לך בשלום".
ולעומת זאת, הנפטר הנפרד מן האדם החי, לא יאמר לו "לך בשלום", אלא "לך לשלום".
ומבארת הגמרא את החילוק:
הנפטר מן המת לא יאמר לו "לך לשלום" אלא "לך בשלום" - כמו שנאמר לאברהם אבינו "ואתה תבוא אל אבתיך בשלום, תקבר בשיבה טובה".
הנפטר הנפרד מן אדם החי - לא יאמר לו "לך בשלום", אלא (שמות ד) "לך לשלום". שהרי דוד שאמר לאבשלום (שמואל ב טו) "לך בשלום" - הלך אבשלום ונתלה בענף העץ!
ואילו יתרו, שאמר למשה (שמות ד) "לך לשלום" - הלך משה למצרים, והצליח!
ואמר רבי לוי: כל היוצא מבית הכנסת לאחר התפילה לבית המדרש, ללמוד, וכן כל היוצא מבית המדרש לבית הכנסת כדי להתפלל אחר לימודו, שהולך מחיל אל חיל, היות ומתפילה הוא ממשיך לתורה, ומתורה הוא ממשיך לתפילה - זוכה ומקבל פני שכי נה.
שנאמר (תהלים פד) "ילכו, אלו ההולכים מחיל אל חיל - יזכו ליראה אל אלהים בציון".
אמר רב חייא בר אשי אמר רב: תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא.
שנאמר "ילכו מחיל אל חיל - יראה אל אלהים בציון! "הדרן עלך פרק ואלו מגלחין
וסליקא לה מסכת מועד קטן


דרשני המקוצר[edit]

מסכת מועד קטן בפירוש פרשני

דף ב ע"א | דף ב ע"ב | דף ג ע"א | דף ג ע"ב | דף ד ע"א | דף ד ע"ב | דף ה ע"א | דף ה ע"ב | דף ו ע"א | דף ו ע"ב | דף ז ע"א | דף ז ע"ב | דף ח ע"א | דף ח ע"ב | דף ט ע"א | דף ט ע"ב | דף י ע"א | דף י ע"ב | דף יא ע"א | דף יא ע"ב | דף יב ע"א | דף יב ע"ב | דף יג ע"א | דף יג ע"א | דף יג ע"ב | דף יד ע"א | דף יד ע"ב | דף טו ע"א | דף טו ע"ב | דף טז ע"א | דף טז ע"ב | דף יז ע"א | דף יז ע"ב | דף יז ע"ב | דף יח ע"א | דף יח ע"ב | דף יט ע"א | דף יט ע"ב | דף כ ע"א | דף כ ע"ב | דף כא ע"א | דף כא ע"ב | דף כב ע"א | דף כב ע"ב | דף כג ע"א | דף כג ע"ב | דף כד ע"א | דף כד ע"ב | דף כה ע"א | דף כה ע"ב | דף כו ע"א | דף כו ע"א | דף כו ע"ב | דף כז ע"א | דף כז ע"ב | דף כח ע"א | דף כח ע"ב | דף כט ע"א