קרבן עולה ויורד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"קרבן עולה ויורד" הוא קרבן שהותר להקריבו ממינים שונים, בהתאם למצבו החומרי של המקריב: העשיר מביא את קרבנו מן הצאן, העני מביא שתי תורים או שני בני יונה, ומי שאין ידו משגת לשתי תורים או לשני בני יונה מביא עשירית האיפה סולת.

מקור וטעם[edit]

מי מביאו[edit]

חמשה מביאים "קרבן עולה ויורד":

  1. הנשבע שבועת העדות, בין בזדון ובין בשגגה
  2. הנשבע שבועת ביטוי לשקר בשגגה
  3. הטמא שאכל קודש בשגגה או שנכנס למקדש בשגגה. בשלושה אלו יש שלושה סוגי קרבנות: העשיר מביא את קרבנו מן הצאן, העני מביא שתי תורים או שני בני יונה, ודל שבדלים מביא עשירית האיפה סולת
  4. היולדת
  5. המצורע.

בשני האחרונים יש שני סוגי קרבנות בלבד: קרבן עשיר וקרבן עני, אבל אין קרבן מיוחד לדל שבדלים.