ראשית חכמה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ראשית חכמה
ממזוער
שער הספר, דפוס ורשה תרצ"ז
מחבר רבי אליהו די וידאש
תחום מוסר
נושא מוסר ועבודת ה' ע"פ הקבלה
דפוס ראשון של"ט; מהדורת בתרא אמסטרדם תס"ח.
פירושים בולטים "תוצאות חיים"; "קיצור ראשית חכמה"

ראשית חכמה הוא ספר מוסר קבלי שכתב רבי אליהו די וידאש, ממקובלי צפת.

הסיבות לכתיבת הספר[edit]

המחבר כותב בהקדמה, כי לאור התפשטות הקבלה בדורו, היה חשש כי התלמידים יחשבו כי עיקר התורה הוא הלימוד העיוני, ולא המעשה, ולכן כתב ספר "להוכיח את עצמי וכיוצא בי שלא נהיה נאה דורשים ולא נאה מקיימים". כמו כן, הספר נועד להיות מעין הקדמה ללימודי הנסתר, שלא כל תלמיד הרוצה להיכנס לעולם הקבלה, יכנס ללא הכנה: "כי מי שיכנס אל החכמה הפנימית בלי תשובה ומעשים טובים לא יכנס לעולם אל החכמה. לכן כוונתי לעשות הספר הזה, לבאר הדרכים שצריך להיכנס אל החכמה".

מקורות הספר[edit]

מלבד דברי חז"ל שבגמרא, במדרשים ובזוהר, הוא מרבה לצטט את כתבי הראשונים, כספר חסידים, חובת הלבבות, ספר הישר לרבנו תם, מנורת המאור הקדמון לרבי יוסף אלנאקווה, מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב, ארחות צדיקים ועוד. כמובן שהוא מרבה לצטט את רבו רבי משה קורדובירו.

יחודיותו של הספר[edit]

ספר זה הינו ספר המוסר הראשון המקיף את כל תורת המוסר, עבודת ה' ועבודת המידות על פי הקבלה.

שערי הספר וחלקיו[edit]

בספר חמישה שערים:

  • שער היראה.
  • שער האהבה.
  • שער התשובה.
  • שער הקדושה.
  • שער הענווה.

המחבר תכנן לכתוב שני שערים נוספים- שער התפילה ושער התורה, אולם החליט לא לכתבם מפני שהדברים שרצה לכתוב בשער התורה כבר נכתבו בספר מנורת המאור של רבי יצחק אבוהב, והדברים שתכנן לכתוב בשער התפילה נכתבו בספר "תולעת יעקב" של רבי מאיר אבן גבאי.

לספר נוספו פרקים מספר מנורת המאור הקדמון של רבי ישראל אלנקאווה, שנוספו לספר מנורת המאור רק מאוחר יותר.

זמן כתיבת הספר והדפסותיו[edit]

ככל הנראה, החל בכתיבת הספר מיד לאחר פטירת הרמ"ק (רבי משה קורדוברו) שהיה רבו, וגמר בי"ח באדר של"ה, והזדרז לשלחו מיד לונציה להדפסה. הספר הודפס בשנת של"ט. מרוב חיפזון, לא הפסיק להגיה כראוי את הספר, אולם השאיר אצלו כתב יד מוגה. על פי כתב יד זה יצאה לאור בשנת תס"ח מהדורת אמסטרדם, המכונה "מהדורא בתרא". לאחרונה יצא הספר במהדורות חדשות.

פירושים וקיצורים[edit]

  • תוצאות חיים- ספר של המחבר ובו קיצור של הספר.

קישורים חיצוניים[edit]