רבא בריה דרבה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבא בריה דרבה הוא אמורא בבלי, בדור השישי לאמוראי בבל.

תולדות חייו[edit]

רבא נולד לאביו רבה בר נחמני, ששימש כראש ישיבת פומבדיתא.

למרות שלאביו רבה, היו כמה בנים שהיו אמוראים, הרי שהוא הבולט מביניהם. מאמריו ופסקיו מוזכרים פעמים רבות בתלמוד, אנו מוצאים אותו מתכתב עם רב יוסף, מי שמילא את תפקיד ראש ישיבת פומבדיתא לאחר פטירת אביו, כשהוא כותב אליו "ילמדנו רבינו" בלשון כבוד‏[1] ודן בהלכה עם אמוראים רבים אחרים.

גם העובדה הבאה תוכיח שהוא היה הבולט מבין בניו של רבה (למרות שגם אחיו רב חייא, למשל, היה אמורא). רבא בר מרי דרש בבית המדרש את הפסוק "ומי אוהב בהמון - לו תבואה"‏[2] פשוטו של הפסוק הוא "כל האוהב בהמון" מי שאוהב הרבה כסף "לו תבואה" יש לו הרבה כסף, ומשמעו שאדם שאוהב תלמידי חכמים, גם בניו תלמידי חכמים, כי התורה מחזרת עליו ועל זרעו‏[3] כאשר אמר זאת רבא בר מרי, הופנו עיני חכמי בית המדרש לעבר רבא בריה דרבה, שאביו רבה היה ידוע כאוהב תלמידי חכמים ולומדי תורה, וככל הנראה לכן זכה לבן תלמיד חכם כרבא.

הערות שוליים

  1. שבת קכג א
  2. קהלת ה ט
  3. מכות י א וראה עוד שבת כג ב