רבי חלקיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי חלקיה
תקופתו אמוראים
מקום פעילות ארץ ישראל
דור רביעי
רבותיו רבי סימון
חבריו רבי פנחס

רבי חלקיה היה אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי.

רבי חלקיה היה מבעלי האגדה, ובה עוסקים רוב מאמריו. מוזכר עשרות פעמים בתלמוד הירושלמי ובמדרשי האגדה, ופעם אחת בתלמוד הבבלי.‏[1].

היה תלמידו של רבי סימון וחברו של רבי פנחס.

במדרש הוזכר חכם בשם רבי יצחק ברבי חלקיה, וייתכן שזהו בנו‏[2].

מאמרו כנגד הנוצרים‏[3]:

Geresh.png אמר רבי אבין בשם רבי חלקיה: טפש לבם של שקרנין, שהן אומרים: יש לו בן לקב"ה. ומה עם בנו של אברהם כשראה שבא לשוחטו ולא יכול לראותו בצער, אלא מיד צווח אל תשלח ידך אל הנער, ואילו היה לו בן, היה מניחו, ולא היה הוא הופך את העולם ועושה אותו תהו ובהו, לפיכך שלמה אומר: יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו‏[4], ומפני חיבתן של ישראל קרא אותן בנים שנאמר בני בכורי ישראל‏[5] Geresh.png

.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. קידושין לג ב
  2. ויקרא רבה פרשה ל, ג. במהדורת מרגליות: רבי יצחק בר חקולה.
  3. אגדת בראשית (בובר) פרק לא.
  4. קהלת ד ח.
  5. שמות ד כב.