רבי יעקב צבי מקלנבורג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יעקב צבי ישורון מֶקְלֶנְבּוּרג (מעקלנבורג) היה רב ופרשן התורה בגרמניה. נודע בזכות פירושו לתורה "הכתב והקבלה". מראשי הלוחמים בתנועה הרפורמית.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת תקמ"א בלעסלא שבחבל פוזן לאביו רבי גמליאל מקלנבורג, מצאצאי רבי נתנאל וייל והמהרי"ו. בצעירותו למד אצל רב העיר ר' זכריה מנדל, ובהמשך עבר ללמוד בישיבתו של רבי עקיבא איגר. בהמשך התקרב לבית מדרשם של תלמידי הגר"א, והחל ללמוד עם רבי אברהם שמחה מאציסלאב- אחיינו של רבי חיים מוולוז'ין. הוא החל לעסוק במסחר כיוון שלא רצה להתפרנס מהרבנות, אך לאחר זמן מה ירד מנכסיו והכרח לקבל על עצמו משרת בעיר קניגסברג שבגרמניה. מתוקף תפקידו, היה ממובילי המלחמה ברפורמה שהתפשטה בגרמניה בתקופתו, וכשנבחר לקניגסברג "רב מטעם" סרב לקבל את הוראותיו. בעקבות כך, הוא ובני עדתו אף פרשו מקהילת קניגבסרג וייסדו קהילה אורתודוכסית בשם "עדת ישראל".

נפטר בי' בניסן תרכ"ה. את מקומו ברבנות העיר מילא רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל- המלבי"ם.

ספריו[edit]

  • הכתב והקבלה- פירוש על חמישה חומשי תורה. פירוש זה הוא מעין תגובה לרפורמים, שכן הורא מדגיש את השילוב שבין התורה שבכתב לדברי חז"ל, כפי שכתב: "בעיניהם יראו ובלבביהם יבינו תורת הכתב ותורת הפה (תורה שבע"פ) תואמות הנה, תתלכדנה זו גם זו ולא תתפרדנה, כי מרועה אחד נתנו לכן שתיהן צדקו יחדיו ושתיהן אמת אחת הנה... ובמהלך מליצותי תמצא כולם בלי תוספת ובלי מגרעת, הכל גלוי ומפורש באר היטב בספר תורת משה איש האלקים" (הקדמה ל"הכתב והקבלה", מאמר התורה). כמו כן, עוסק הספר גם בענייני לשון ודקדוק.
  • עיון תפילה- על סידור "דרך החיים" שכתב רבי יעקב מליסא.
  • תשובות הלכתיות- הודפסו בספרי שו"ת שונים.
תקופת חייו של רבי יעקב צבי מקלנבורג על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן