רבי ישעיה דטראני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק ברבי ישעיה ב"ר מאלי דטראני. אם התכוונתם לנכדו רבי ישעיה ב"ר אליה דטראני, עיינו בערך רבי ישעיה אחרון דטראני.

רבי ישעיה ב"ר מאלי דטראני (מכונה רי"ד או רי"ד הזקן) היה מגדולי החכמים באיטליה בתקופת הראשונים.

תולדות חייו[edit]

נולד בסביבות שנת ד'תתקכ"ה באיטליה. למד בשפירא שבאשכנז אצל רבי יצחק משפירא, יחד עם רבי יצחק מוינה (אור זורע). על תולדות חייו ידוע מעט מאד, אך ידוע שנדד לונציה, ווירונה, יוון, טורקיה, מצרים וארץ ישראל.

נפטר בסביבות שנת ה' אלפים.

בן בתו הוא רבי ישעיה ב"ר אליה דטראני, המכונה רבי ישעיה אחרון (על מנת להבדילו מסבו, שנקרא "הזקן"). על פי המובא בספר "שלשלת הקבלה", לפני פטירתו אמר הרי"ד: "הנה בן בתי יורש אותי".

ספריו[edit]

  • תוספות רי"ד- בחלק מהמסכתות הודפסו בשולי הגליון (מסכת קידושין בדפוס ונציה ומסכת כתובות בדפוס וינלא). לשבע עשרה מסכתות נוספות הודפסו התוספות בשני כרכים נפרדים, וישנן גם מסכתות שתוספות הרי"ד עליהן נותרו בכתב יד.
  • פסקי הרי"ד- על סדר התלמוד. נדפסו יחד עם פסקי ריא"ז לנכדו.
  • ספר המכריע- דיונים ומשא-ומתן למדניים בהלכה.
  • "נימוקים" על התורה.
  • תשובות הרי"ד.
  • מיוחס לו פירוש על הנ"ך. אולם, כפי הנראה חובר לע ידי נכדו הריא"ז.
  • ספרים שאבדו: "תיקון הגט", "מגילת סתרים", "קונטרס הזכרונות", "ספר הלקט", פירש על הספרא ועוד.
  • פיוטים שונים.


תקופת חייו של רבי ישעיה דטראני על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן