רבי משולם פייביש מזברז'

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער הספר "יושר דברי אמת", מונקאטש תרס"ה

רבי משולם פייביש הלוי הלר מזברז' (זבריזא; זבעריז) היה מראשוני צדיקי החסידות, מחבר ספר יושר דברי אמת.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת תק"ב לר' אהרן משה הלוי הלר אב"ד סניאטין, צאצא ישיר לרבי יום טוב ליפמן הלר בעל "תוספות יום טוב" ומצאצאי רבי שמשון מאוסטרופלי. אחיו הגדול היה רבי אהרם הלר, בעל "זריזותיה דאברהם". נשא פעמיים, פעם אחת לבתו של ר' מרדכי הלפרין מברז'ן ופעם אחרת לבתו של רבי אברהם חיים שור, בעל "תורת חיים" על הש"ס. התקרב לחצרו של המגיד ממזריטש וכן קבל מפי רבי מאיר מפרמישלאן, אך רבו המובהק היה רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. את ר' מאיר מפרמישלאן ורי"מ מזלושוב הוא מתאר: "אנשי מופת בעלי רוח הקודש... כמלאך אלקים פחדם ויראתם וכולם ממעיין אחד שתו החא הוא האלוקי הבעל שם טוב זלה"ה". היה חברו הקרוב של רבי חיים מטשרנוביץ. התגורר רוב ימיו בעיירה זברז' שבגליציה המזרחית, שם ניהל את חצרו.

את עליית החסידים לארץ ישראל בראשות רבי מנחם מנדל מויטבסק ראה כהתעוררת לקראת הגאולה.

נפטר בכ' בכסליו תקנ"ה.

ספריו[edit]

  • דרך אמת- קונטרס קטן, שהודפס בתחילה בתוך ספר "דברי צדק", ובהמשך בתוך ספר "יושר דברי אמת".
  • יושר דברי אמת- כולל את קונטרס "דרך אמת" ועוד תוספות מכתב ידו.
  • מדרשותיו הודפסו בתוך ספר ליקוטים יקרים.

קישורים חיצוניים[edit]