רמי בר יחזקאל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רמי בר יחזקאל הוא אמורא, אחיו של רב יהודה, שהיה אומר פעמים רבות: "לא תצייתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל". גליון הש"ס כתובות ס.

דוגמאות: כתובות כא., ס., עו:, חולין מד.