שבעת המינים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שבעת גידולי השדה והכרם שנשתבחה בהם ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רמון, זית ותמר, שמהם מביאים ביכורים.


ברכות[edit]

קדימות[edit]

כשיש לפניו כמה מיני פירות, מצווה להקדים ולברך על הפרי משבעת המינים שלפניו, אלא אם כן פרי אחר חביב עליו יותר.

ברכה אחרונה[edit]

על אכילת פירות משבעת המינים מברכים ברכת מעין שלוש, בנוסח "על העץ ועל פרי העץ" וחותמים "על הפירות", ועל פירות מארץ ישראל חותמים "ועל פירותיה".

על אכילת פת מחיטה או שעורה מברכים המוציא וברכת המזון.

על שתיית יין מברכים "בורא פרי הגפן" וברכה מעין שלוש בנוסח "על הגפן ועל פרי הגפן", ועל יין מארץ ישראל חותמים "ועל פרי גפנה".

מנהגים נוספים[edit]

נהגו לאכול מפירות שבעת המינים בט"ו בשבט, ובשנים האחרונות ישנה התעוררות של הציבור לקנות דווקא מפירות ארץ ישראל ולא מפירות מיובשים מתורכיה וכדומה. ב"אוצר הארץ" הכינו ערכות מיוחדות מפירות ארץ ישראל להפצה תחת השם "מטו"ב הארץ".

ראה גם[edit]

חיטה

שעורה

גפן

תאנה

רימון

זית

תמר