שחיטת חוץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור שחיטת קדשים מחוץ לעזרה. השוחט קדשים מחוץ לעזרה, אם עשה זאת במזיד - חייב כרת, ואם עשה זאת בשוגג - חייב חטאת.

שחוטי חוץ בזמן הזה[edit]

בזמן שאין בית המקדש יש שתי הלכות הנסמכות על שחיטת חוץ:

  • אסור לומר על אוכל לפסח שהוא "קרבן פסח" שנראה כשחוטי חוץ
  • בלשון מושאל משמש המושג "שחיטת חוץ" לדין ממוני של קבלת הקהל עבור להצלת פרנסתם של שוחטי העיר שיש מקומות שקיבלו עליהם שלא לקנות בשר שנשחט חוץ לעיר כדי לא לפגום שכרם של שוחטי העיר (פתחי תשובה יו"ד סי' סה)