תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם" הוא כלל הלכתי, שאומר כי הדבר היותר שכיח, קודם לדבר היותר נדיר. כלומר, כאשר יש לבצע מספר דברים/ מצוות, שאחד מהם נוהג לעתים יותר קרובות, מקדימים את הדבר השכיח יותר לשאר.

דוגמאות[edit]

  • בקידוש ליל שבת ישנן שתי ברכות: אחת על היין ואחת על היום. איזו משתי הברכות קודמת? הוי אומר: הברכה על היין קודמת, כיון שהיא שכיחה בחיי יום יום, בעוד שהברכה על היום נאמרת רק פעם אחת בשבוע, ביום השבת.
  • קרבן התמיד שמקריבים בכל יום, קרב לפני קרבן מוסף שמקריבים בשבת או בראש חודש או בחג, שכן "תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם" (זבחים פט, א).
  • אם חל ראש חודש בשבת, מקדימים להקריב קרבן מוסף של שבת לפני קרבן מוסף של ראש חודש, שהרי מוסף של שבת תדיר ממוסף של ראש חודש (שם).
  • מקדימים להביא בראש השנה את מוספי ראש חודש לפני מוספי ראש השנה, שהרי מוסף של ראש חודש תדיר ממוסף של ראש השנה (שם).
  • במסכת ברכות (כז, א) מובאת הברייתא הבאה: "היו לפניו שתי תפילות, אחת של מוסף ואחת של מנחה, מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף, שזו תדירה וזו אינה תדירה..."

ראה עוד[edit]