הרב יניב עזיז

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב יניב עזיז (נולד בט"ז ניסן שנת התשמ"א – 1981), הוא פוסק הלכה בעם ישראל, ומכהן בראש ארגון "אור יצחק" להפצת תורה.

.

ביוגרפיה[edit]

בט"ז ניסן שנת תשמ"א נולד (בישראל) הרב יניב עזיז לדניאל ויפה והתגורר בבני ברק, גדל בתלמוד תורה חרדי בשם "מרכז", לאחר מכן בבחרותו בשנות ה"ישיבה קטנה" למד בישיבת "ברכת אפרים" בבני ברק, ולאחר מכן לישיבה גדולה עבר לישיבת "חזון עובדיה" בירושלים שעמדה אז בראשותו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, שם הרב קיבל את ההדרכה ואת ההשקפה וחונך לזיכוי הרבים והרבצת תורה בעם ישראל תוך הקפדה על התמדה בתורה ובקיאות בהלכה בדרך הלימוד שהורנו רבותינו חכמי הספרדים לדורותיהם, וכמו כן שם הרב קנה ורכש את הדרך לפסיקת הלכה, לדון לעומקם של דברים ולהשתדל כמה שיותר להקל ב"כוחא דהיתרא" שעדיף אבל רק מסגרת ההלכה ולא לפרוץ גדירות האסורות בטענה של "כוחא דהיתרא", שצריך לדעת במצב שאסור אז אסור ולא מקילים אלא במצב שאפשר להקל.

במסגרת היותו בישיבה הגדולה "חזון עובדיה" חיבר הרב את ספרו הראשון הלא הוא "יניב פירות" שעוסק בחידושים וביאורים על התורה, ובסוף הספר כתב קונטרס "תורת יניב" העוסק בנידונים הלכתיים, ספרו זה התקבל בברכה אצל גדולי ישראל והתעטר בעטרת הסכמותיהם ובראשם הספר זכה להסכמתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרעיף מברכותיו על הרב ועל חיבורו.

בשנת תש"ס (2002) הרב התארס ונישא לרבנית מלכה מהסמינר החרדי "נוות ישראל" בירושלים, ובתחילת שנות נישואיו הרב בשעות הבוקר היה אברך בבני ברק, ובשעות הערב היה מכתת רגליו ונוסע לזכות הרבים במסירת שיעורים בהלכה ובמוסר תוך כדי פעילות ארגון "אור יצחק" שהקים כבר מבחרותו ע"י הוצאת עלונים תורניים מידי שבוע. לרב נולדו עד כה ששה נפשות.

כיום הרב הוא מורה הוראה בעם ישראל, על אף טרדותיו בתחומים שונים הרב משיב לשואליו דברי הלכה, ומוסר שיעורים והרצאות ברחבי הארץ, כמו כן הוא גם מחזיר בתשובה ומקרב לבבות לתורה לא מעט, ועומד בראש "אור יצחק" שהוא הינו ארגון להפצת תורה, ומתגורר בבני ברק.

Rabbi Yaniv Aziz with Rabbi Yitzchak Yosef

רבותיו[edit]

הרב הוא מתלמידיו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, והרב יוסף מברכו שימשיך לפעול למען זיכוי הרבים והוראות ישרות בהלכה כדרכו של אביו מרן הרב עובדיה יוסף, הרב יצחק יוסף אף מזכיר את פסקי הרב עזיז בספריו ילקוט יוסף (עיין ילקו"י הלכות כיבוד אב ואם פ"ו) ובספר שולחן המערכת (ח"א מערכת האות א').

לאחר נישואיו הרב החל ללמוד תורת הקבלה לעומק בדרך הלימוד של הגאון הצדיק רבי דניאל פריש זצוק"ל בעל ה"מתוק מדבש", ולומד את פירושיו על הזוהר הקדוש.

אור יצחק[edit]

הרב עזיז הקים עוד בבחרותו את ארגון "אור יצחק" להפצת תורה, בתחילה ע"י הוצאת עלונים תורניים, כמובן מנישואיו הארגון צבר תאוצה כבירה והרב החל לקרב לבבות, ואת הנוער הנושר מדרכי התורה להביאו אל דרכי התורה, בתחילה הרב החל עם מעט בחורים ואח"כ גדל המספר, וכיום עומד מאחורי הרב מאות אם לא אלפים של יהודים שהרב קירבם אל התורה, וזה עוד חוץ מהעלונים התורניים שיצאו לאור ע"י הרב, והעלונים מיועדים לא רק למתחזקים ואלה שרוצים לחזור בתשובה אלא גם לחרדים גמורים, אברכים ובני תורה, וכיום אור יצחק מונה למעלה מ-1,000,000 עלונים שיצאו מאז היווסד הארגון.

פעילות הארגון

  • הפצת עלונים בכמה שפות לאלפים ורבבות
  • מכירת ספרי קודש וחלוקת חוברות
  • שיעורים והרצאות ברחבי הארץ
  • חלוקת לחם ומוצרי מאפה לעשרות אברכים
  • קירוב לבבות
  • הדרכת חתנים

מספריו[edit]

  • יניב פירות – חידושים וביאורים על התורה
  • אמת קנה – הלכות אמת ושקר