חזקת אם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תינוקות הכרוכים אחרי אשה, הרי הם בחזקת בניה.

כתוצאה מכך: תינוק שהיה כרוך אחרי אשה, וכשהגדיל בא עליה, הרי הם חייבים סקילה. וכן מסופר בגמרא (קידושין פ.): "אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: מעשה באשה שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתפיה והגדילתו ובא עליה והביאום לבית דין וסקלום, לא מפני שבנה ודאי, אלא מפני שכרוך אחריה".