תורה שבכתב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חלק התורה שלכתחילה יש ללומדו מתוך הכתב (בניגוד לתורה שבעל פה שאותה יש ללמוד לכתחילה בעל פה, ואין לכותבה - ע"פ התקנה המקורית).

התורה שבכתב כוללת את התנ"ך.

חז"ל אמרו כי התורה שבכתב ניתנה למשה בסיני יחד עם התורה שבע"פ ולכן מי שמודה רק בתורה שבכתב הוא מין. הצדוקים והקראים האמינו רק בתורה שבכתב. הכוזרי מסביר כי לא יתכן להבין את התורה שבכתב בלא התורה שבעל פה.

ראו גם[edit]