ערב לזכרו של ר' שלום עצאר

ערב השקת הספרים יבין שמועה לרשב"ץ ומשה ידבר לרבי משה ישראל

גודל טקסט
לשידור חוזר המלא: