שיחת מוצ"ש - שידור חי

במוצאי שבת תתקיים בעז"ה שיחתו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד לתלמידי ישיבת בית אל. אנו נעביר אותה בשידור חי.

גודל טקסט
תמונה זמנית שידור חי.jpg
צילום: אריה מינקוב