מקדש מעט בירושלים

תרומה לבניין מקדש מעט בירושלים, יש בה קיום מנהג "זכר למחצית השקל" באופן הדומה למצווה המקורית, בניין בית המקדש.

2 דק' קריאה
קהילת 'משכן שמואל' בשכונת הר חומה בירושלים, בראשות הרב עזריה אריאל - מרבני האתר - בונה את בניין הקבע שלה.

בשכונת הר חומה קיימת מצוקה גדולה של חוסר בבתי כנסת, וקהילת 'משכן שמואל' המונה כשישים משפחות פועלת כבר שתים עשרה שנים בגן ילדים.

לאחרונה סוף סוף קיבלו היתר בנייה לבניין משותף עם קהילה נוספת, בחלוקה לשתי קומות. כל משפחה מהקהילה הוציאה מכיסה סכום כסף גדול, אך עדיין חסר כסף רב להשלמת הבניין, וחברי הקהילה פונים אל הציבור הרחב להשתתף עימם במצווה החשובה של בניית בית מקדש מעט בירושלים.

הרב עזריה אריאל, רב הקהילה, עונה במסגרת מדור 'שאל את הרב' באתר על שאלות רבות, במסירות ובהשקעה מעוררת התפעלות ושואלים רבים זכו למענה מפורט, מורחב ואישי ממנו. כעת, כשמזדמנת לנו אפשרות להחזיר טובה לרב - אנחנו שמחים לעזור.

לתרומה לחץ כאן

.


כמה משפטים שכתב תלמיד הגר"א, רבי מנחם מנדל משקלוב, לקראת בניין בית הכנסת 'החורבה' לפני מאתיים שנה בדיוק:

הננו מודיעים ומשמיעים לכם כי הודות לחסדי הא-ל יתברך, המרחיב גבול ירושלים תובב"א, ייסדנו בה בית מדרש, והא-ל הבוחר בירושלים עזרנו להשיג פירמאן (היתר בניה) מהמלך, להחזיר העטרה ליושנה. והיו לנו הוצאות מרובות ונאלצנו לתת סכומים גדולים כדי שנוכל לבנות ולהיבנות בה, לתרום ליופיה של ירושלים על ידי גאולתה מחורבנה והקמתה מהריסותיה. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו, ובשכר זה תזכו להרים תרומתכם גם לבניית הבית הגדול בית מקדשנו.

אחים יקרים, עזרו לנו לשקם, לבנות, ליפותו לשכלל את בית אלוקינו כדי לפאר לגדל ולשבח את אלוקי ישראל הבונה את חורבות ירושלים. שאלו את שלום ירושלים אתם אוהבי ציון, ושמחו בבנין בית כנסת זה, כי ה'נתן לנו ישיבה של קבע בעיר הקדושה לבנות לו לשמו מקדש מעט. ואחרי שמקדש מעט הזה יהיה בנוי על תילו, יבנה ה' את בית מקדשו וישיב את העבודה לדביר ביתו.

לתרומה לבניית בית הכנסת של קהילת 'משכן שמואל' בירושלים לחץ כאן

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il