איך עושים ביעור חמץ השנה?

יותר טוב להימנע מלבער ולהשבית השנה את החמץ בשריפה, ושתי סיבות לכך. התייחסות קצרה של הרב אליעזר מלמד.

cc-by-zeevveez
ביעור חמץ השנה בעקבות הגבלות הסגר
כידוע עיקר ביעור החמץ שלא יישאר חמץ ברשותנו בפסח, והמנהג לשרוף את החמץ הוא מנהג הידור לחיבוב מצווה, אבל אין בו שום צד של חובה או מצווה (יעויין בפנה"ל פסח ה, ד, 3).
לפיכך, לכתחילה עדיף לבער את החמץ שיישאר לאחר ארוחת בוקר בערב חג על ידי פירורו באסלה והורדת המים, או פגימתו באקונומיקה והשלכתו לפח ואזי אין צורך לפנותו לפח המרכזי, או השלכתו לפח המרכזי והפקרתו (פנה"ל שם ה, ה).
מי שמתעקש לבער באש, יכול לעשות זאת בביתו או לכל היותר על מנגל במרפסתו או בחצרו הפרטית. אבל בחצר ציבורית אין לבער, שמא יגררו ממנהג חסידות זה להפרת כללי הזהירות.
אבל כאמור יותר טוב להימנע מלבער ולהשבית השנה את החמץ בשריפה, ושתי סיבות לכך: א) כדי לזכור שכך העיקר להלכה ומצבי דחק הם הזדמנות לחזור להיזכר ביסודות ההלכה. ב) הניסיון לשרוף את החמץ במקומות שאין רגילים להדליק בהם אש, עלול לגרום לשריפה, וגם אם יזהר מכך, העשן עלול לפגום בהרגשתם הטובה של בני ביתו המתכוננים לחג.
 
בברכה,
אליעזר מלמד
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il