המנגינה נמשכת למרות הקורונה

זה הזמן להיפתח ולחוות את ליל שביעי של פסח עם הניגונים המיוחדים של הרב חרל"פ.

5 דק' קריאה
שירת הים

השנה נחגוג את ליל הסדר בסגר. גם המנהג הנפוץ לעריכת מעמד שירת הים, בליל שביעי של פסח, ברוב עם, ובשירה מרגשת, יקיים, כנראה, כל אחד בביתו. זה הזמן להיפתח ולחוות את ליל הסדר, וליל שביעי של פסח עם הניגונים המיוחדים של הרב חרל"פ.

לאחר שלושים שנות מחקר, הקלטות והסרטות של זקני הדור ותלמידי הרב חרל"פ, הוציאו השבוע לאור בסייעתא דשמיא, יאיר חרל"פ והרב אבישי גרוסר, דיסק ניגוני הרב חרל"פ. העריכה המוזיקלית המקצועית היא של ערן קליין והביצוע של זמרים ונגנים מפורסמים. בזכות הניגונים שבדיסק יוכלו כל ישראל ללמוד את ניגוני הרב חרל"פ, ובפרט את ניגון שירת הי"ם המפורסם, הנפוץ ברחבי תבל ומושר במרבית הכינוסים בליל שביעי של פסח. גדולי ישראל הדריכו בזמן מגיפה להזהר מעצב דאגה וכעס (ומחלוקות) ולהתמלא בשמחה ורון (קורונה: קור – רון-ה'). דיסק זה מביא שמחה ורון לכל שומעיו.

"ישנם צדיקים כאלו שכל כוחם להחזיר בני אדם בתשובה הוא ע"י השירה והזמרה שלהם, וע"י רוב שמחתם בתמימות האמונה, הם ממשיכים אמונה ותמימות בעולם, ולפעמים הם מכוונים בפרטות להמשיך אמונה לפלוני ופלוני, והאיש הפלוני מהרהר בתשובה ומתקשר באמונה".

)ספר שירת הי"ם חייו ופועלו של הרב חרל"פ עמ' 265(

וכך היה סדר ליל שביעי של פסח אצל הרב חרל"פ

בליל שביעי של פסח בחצות הלילה בצוותא עם יקירי ירושלים, זקניה ובני הנוער שבה, תלמידי ישיבות, חכמים וסופרים מכל החוגים והשכבות, היה הרב חרל"פ לוקח לבבות ומושכם אל אבינו שבשמים, ומעלה אותם אתו למדרגות יותר גבוהות, מדרגות של קדושה. מי שלא ראה אותו כששר את השירה הזאת, כשהוא מלא רוח גבורה וקדושה לא יוכל לתאר בשום אופן מה היה דבר זה עבור כל העם הרואים. כך היה סדר הלילה הזה: עוד הרב חרל"פ יושב באמצע הסעודה, וכבר החלו זורמים אנשי שם ובני נוער מכל חלקי העיר, אף המרוחקים ביותר, אל ביתו שבקצה המערבי של העיר. היה הרב כנוס בתוך עצמו, לבוש בגדי משי לבנים ופניו קורנים כזיו עליון. כל יחיד ויחיד הנכנס לבית התקבל על ידו מתוך אהבה וחיבה כאהבת אב לבן. נראה היה כאילו מהרהר בלבו עם קבלת כל אדם ואדם: הנה זהו אשר ד הוציא אותו ממצרים.

בחצות הלילה היה הרב חרל"פ קם על רגליו, ושר את שירת הים בניגונו המיוחד כשכל הקהל הגדול עונה אחריו, וכולם יחד עולים ומתעלים לספירות עליונות, עד שהיו חשים כאילו הם עצמם יוצאים עכשיו ממצרים, עוברים את הים בחרבה בדרכם אל הגאולה, ופוצחים

בזמר "בנה ביתך כבתחילה", בצפייה לבנין בית הבחירה. רק בשעות הקטנות של הלילה, היו פונים איש לאוהלו ובלב כל אחד תפלה כנה - לשנה הבאה בירושלים הבנויה.

התאהבתי ברב ובמנגינה

מספר נשיאה החמישי של מדינת ישראל, מר יצחק נבון ז"ל: בצעירותי זכיתי להגיע לבית הרב חרל"פ בשביעי של פסח לשמוע מפיו את ניגון 'שירת-הים'.

האירוע היה רוחני ומעורר השראה ולא סקטוריאלי. אני, כאיש מפלגת העבודה, הרגשתי נוח להגיע, ופעם אף הבאתי עימי את פנחס אליאב שהיה איש משרד החוץ.

לא באנו מטעם, אלא כצעירים, שגילו עניין ברב חרל"פ ובשירתו. באותה הפעם, לא היה לנו מקום להיכנס ומצאנו את עצמנו מביטים ברב ממיקום טוב מעבר לחלון. ההתלהבות הרבה והחוויה המרוממת, עברו גם מבעד לזגוגיות. קשה להעביר את התחושות למי שלא היה

שם. לא זכיתי להכיר את הרב אישית, אבל ניגון שירת-הים נחקק בי, והוא תמיד מרגש אותי מחדש.

"התאהבתי ברב, התאהבתי במנגינה הזאת, והתאהבתי בהשראה שהרב השרה".

"בעת כהונתי כנשיא", ממשיך ומספר יצחק נבון, "הזמינני הרב הראשי, הרב שלמה גורן, לערוך ליל סדר באחת מן השכונות ונעניתי לבקשתו. קראנו את ההגדה, שרנו וזימרנו. כאשר שרתי את ניגון שירת הים של הרב חרל"פ, התלהב הרב גורן מיופיו של הניגון. אשתו, בתו של הרב הנזיר הכירה היטב את הניגון".

גם על העיתונאים לדייק...

הנהגותיו של הרב חרל"פ, נתפסו בעיני גדולי הרבנים, כתורה שיש לדייק בה.

באחד העיתונים, פורסמה כתבה, ובה פרטים לא מדוייקיםעל שירת הים, בבית הגרי"מ חרל"פ. בין השאר, סופר שם על גיגית, שהועמדה במרכז הבית, ומעליה היה הרב קופץ בעת ריקודו. כאשר קרא הרב אברהם דב אוירבך, רב העיר טבריה ומילדי השכונה, את הכתבה מיהר להגיב וכתב את שחזו עיניו באותו מעמד בו השתתף. מכתבו מתפרסם כאן לראשונה:

"...עורכי המאמר השכילו להביע ולשרטט את המעמד המיוחד, את האווירה ואת חרדת הקודש, השגב וההתרוממות, ששרתה אז בקרב ההמון והציבור, שנאסף להאזין ולשמוע ולקלוט, מאותה שעה גדולה, שרבינו, הגרי"מ חרל"פ, השפיע והפציע בשרעפי קודש, באמירת השירה ברוממות עז, ובליווי ניצוח הניגון הקדוש, שייסד וחיבר, ואשר מפורסם היום בכל העולם. אולם הואיל ואני זכיתי להיות נוכח באותו מעמד עשר שנים ברציפות, לכן מצאתי לנכון להעמיד דברים על דיוקם.

...בזיכרוני, שקבוצת תלמידי 'מרכז הרב' היו מגיעים בתהלוכה של שירה וזמרה לעבר ביתו של הרב. הרב היה יושב על כסאו בביתו בראש השולחן ועורך 'טיש', ולאט לאט הבית מתמלא אנשים הגודשים את האולם, והחדרים הסמוכים והכניסה ועל המדרגות, וכל הרחבה שמסביב לבית מלאה וגדושה. רוב הציבור שמע את הקולות והלפידים מבחוץ, ורק אלה שבפנים ובסמיכות ראו את המחזה".
"מהלך הדברים היה, שבעריכת השולחן אמר הרב זצ"ל דברי תורה, ושיחות קודש מענייני דיומא. ...הסיפור שהעמידו קערה עם מים באמצע בית המדרש לא היה ולא נברא. כפי שהכרנו את הרב זצ"ל יש בהוספה זו סילוף הדמות של הרב. בכמה שטיבלך עשו זאת, ולא נדבק כלל לתהלוכות של הרב. הרב התחיל בשאגה ב"קול ה בכוח קול ה בהדר" את אמירת השירה ויושע כמדומני שהרב אמר לבדו כל פסוק ואח"כ חזר הקהל על הפסוק, )ויתכן שהצטרפו לומר יחד עמו אבל פשיטא שקולו קול עוז התגבר על כולם(. אחרי כל פסוק, התחיל הרב עם הניגון הידוע, המורכב משני חלקים: החלק הראשון, ברוגע ובנחת והשתוקקות, והחלק השני, בהתגברות ובהתלהבות הולך וחזק מאוד".

"וכאן בא העיקר, שעל זה דילגו עורכי הכתבה, שגב הדביקות של הרב חרל"פ היה בעת הניגון כאשר כל הקהל עמדו כל אחד במקומו, והרב ניצב במרכז במקומו רוקד ומקפץ בכל עוז, ומתנשא לגובה, והמחזה מרהיב ומפליא, לראות את הרב בזקנותו, מלך ביופיו, מתרומם לגובה עם כל תנועת הריקוד עולה ויורד, וחוזר חלילה, ופניו מאירות, ומפיקות נוגה מכל סביבו, וכולם עומדים ומשתאים ושואבים רוח הקדושה מהריקוד הנשגב, אשרי עין ראתה כל אלה".

ליל הסדר של הרב

מרגלא בפי הרב חרל"פ כי ליל הסדר הוא הנותן לו כוח ועוצמה לכל ימות השנה. ואכן מה נהדר היה מראהו בליל הסדר כשעל פניו המאירים הייתה נסוכה שמחה נפשית טהורה וזכה יותר מבכל השנה. חרות הגוף והנפש היו חרותים על לוח לבו ופניו בערו כלפידים. הרב היה כולו מלא רגשי קודש וגילת אהבה ורעדה, כאילו הוא עצמו יצא עתה ממצרים. בין כל קטע וקטע שבהגדה היה פיו מפיק מרגליות.

דברי הרב מרוממים ופועלים

מספר הרב אלי סדן, ראש המכינה הישיבתית לצה"ל בני דוד שבעלי’: לאחר נישואי, כחתן צעיר הייתי מסב לשלחן סדר פסח בבית רבי הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שם זכינו, אשתי ואני, להתרומם ולקלוט את גילוי השכינה בלילה הזה. מאז הנהגתי את עצמי שבכל ליל סדר, עם תחילתו, אני קורא מתוך הגדת מי מרום של הרב חרל"פ כיון שדברי הרב חרל"פ מחזירים אותנו למימד האמיתי של ליל הסדר. דברי הרב חרל"פ פועלים עלינו ומרוממים אותנו לאותה מדרגה לה זכיתי בסדר עת רבי היה חי.

"הלילה הזה הוא הלילה המיוחד להשבת לב בנים לאבות ואבות לבניהם עבודת הקודש העתידה לאליה הנביא 'והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם' )מלאכי ג' כ"ד( וזה יסוד המסורה בדבר בוא אלי' הנביא והכנת כוסו בלילה הזה"
(הרב חרל"פ, מי מרום ח"ד הגדה של פסח, עמ' כ"ו.
(

הכתבה מבוססת על ספר שירת הי"ם – על חייו ופועלו של הרב חרל"פ.
את הדיסק וכן את הספר "שירת הי"ם" במחיר מוזל ניתן להשיג אצל אבישי גרוסר 058-7493234
charlapy@gmail.com
ניתן לרכוש גם קישורית לשמיעה.
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il