שבועות
לדף מיוחד לכבוד שבועות

השיר המיוחד של חג השבועות!

מרן הראי"ה קוק זצוק"ל הלחין את השיר והעתיק את מילותיו לפנקסו, אך שינה את המילה הראשונה מ"יעירוני" ל"ישאלוני", והיה נוהג לשיר אותו עת התאספו אצלו גדולי וזקני ירושלים בליל הושענא רבה ובליל חג השבועות.

גודל טקסט
ביאור 2020-05-26 173217.png
צילום: נזר דוד