יום ירושלים
לדף מיוחד לכבוד יום ירושלים

קדושתה של ירושלים

שיעור מיוחד של הרה"ג רצון ערוסי לקראת יום ירושלים!

גודל טקסט

המתן לטעינת נגן הוידיאו