עדות דרך זום

בתי דינים לממונות קיימו הליכים רבים באמצעות הזום, תופעה שעשויה להתפשט ותתקבע בנהלים קבועים. באיזה אופן ניתן לקיים דיון ולשמוע עדות דרך הזום?

חופשי
תוכנות הזום והסקייפ חדרו למעגל החיים שלו בשל הבידוד החברתי שנדרשנו לו בעת האחרונה. מגזרים רבים במשק השתמשו בכלי המדיה לאפשר ניהול החיים חרף הריחוק הנדרש, ולהניע הליכים באופן סדיר עד כמה שניתן תוך כדי שימוש שבאמצעים הטכנולוגיים.

כך נהגו בני משפחה להפגש בזום, וכן נהגו במסגרות חינוכיות, הטיפוליות, העסקיות ואף המשפטיות.

בתי דינים לממונות קיימו הליכים רבים באמצעות הזום, תופעה שעשויה להתפשט ותתקבע בנהלים קבועים.

בגיליון זה נעסוק במשקל ההלכתי שיש לניהול סדרי הדין כשהוא מנוהל באמצעות המדיה על גווניה. הדיון יעסוק הן כשהדיינים מצטרפים באמצעות הזום, והן כשהם מכונסים בבית הדין, והצד/דים או העד/ים מופיעים מע"ג מסך בהיכל בית הדין.

ראשית נחדד מהו כוחו היחודי של בית הדין, בעת התכנסות הדיינים למושב הדין וכי רק באופן זה מתאפשר ליישם ולקיים הליכי דין ומעמד בית הדין, ואין תחליף להתכנסות זו, גם אם צופים הדיינים איש ברעהו מע"ג המסך. נפרט, מתי לא נדרשים לכוח מיוחד זה וניתן בוודאי לנהל הליכים רבים באמצעים טכנולוגיים.

נדון באפשרות שהצדדים יטענו, יודו ויתבעו והעדים יעידו וימסרו גרסתם כשקולם נשמע בבית הדין ועל צג המסך הם מופיעים - ממקום מושבם, ואינם מופיעים בפני הדיינים, ולא בפני הבעל דין כנדרש. ואף נציע אופן שיטענו בבית הדין באיזור מגוריהם, וכלי המדיה ישדרו את הטענות והעדות בבית דין אחר שהינו מנהל את הדיון בתיק, הגם שלא נעשה ההליך בפני בעל הדין.

לסיום, נבחן אם ניתן לפסוק את הדין כשבעלי הדין אינם מצויים בפני הדיינים.

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il