הרב חיים קנייבסקי זצ"ל תרפ"ח - תשפ"ב

ניצחו האראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש התבקש‌ ‌לישיבה‌ ‌של‌ ‌מעלה‌ ‌גדול‌ ‌התורה‌ ‌הרב‌ ‌שמריהו‌ ‌יוסף‌ ‌חיים‌ קנייבסקי.‌ ‌ ‌

5 דק' קריאה
ווצאפ
הרב,‌ ‌מגדולי‌ ‌התורה‌ ‌בישראל‌ ‌נפטר‌ ‌בביתו‌ ‌והוא‌ ‌בן‌ ‌94‌.‌ ‌הלוויתו‌ ‌תיערך‌ ‌ביום‌ ‌ראשון‌ ‌ (מחר)‌ ‌בשעה‌ ‌11‌ ‌בבוקר ‌ותועבר‌ ‌בשידור‌ ‌חי‌ ‌כאן‌ ‌אצלנו‌ ‌באתר‌ ‌ישיבה.‌ הרב נולד‌ ‌בפינסק,‌ ‌אז‌ ‌בפולין,‌ ‌בנם‌ ‌הבכור‌ ‌של‌ ‌הרב‌ ‌יעקב‌ ‌ישראל‌ ‌קניבסקי‌ ‌(המכונה‌ ‌ "הסטייפלר")‌ ‌ופעשא‌ ‌מרים,‌ ‌אחותו‌ ‌של‌ ‌החזון‌ ‌איש.‌ ‌ ‌ ‌


בא'‌ ‌בניסן‌ ‌תרצ"ד‌ ‌(‌1934‌)‌ ‌עלה‌ ‌עם‌ ‌משפחתו‌ ‌לארץ‌ ‌ישראל‌ ‌והם‌ ‌התיישבו‌ ‌בבני‌ ‌ברק.‌ ‌ בתחילה‌ ‌התגורר‌ ‌עם‌ ‌משפחתו‌ ‌בבית‌ ‌דודו,‌ ‌החזון‌ ‌איש.‌ ‌מאוחר‌ ‌יותר‌ ‌עברו‌ ‌לדירה‌ ‌ סמוכה‌ ‌בשכונת‌ ‌גבעת‌ ‌רוקח.‌ ‌כאשר‌ ‌עבר‌ ‌החזון‌ ‌איש‌ ‌לשכונת‌ ‌זיכרון‌ ‌מאיר‌ ‌עברה‌ ‌אף‌ ‌ משפחתו‌ ‌להתגורר‌ ‌בסמיכות‌ ‌אליו.‌ ‌ ‌ ‌

למד‌ ‌ב"תלמוד‌ ‌תורה‌ ‌רבי‌ ‌עקיבא‌ ‌-‌ ‌מרכז"‌ ‌בגיל‌ ‌עשר,‌ ‌נכנס‌ ‌ללמוד‌ ‌בישיבת‌ ‌תפארת‌ ‌ציון‌ ‌ בבני‌ ‌ברק,‌ ‌שם‌ ‌למד‌ ‌אצל‌ ‌הרב‌ ‌מיכל‌ ‌יהודה‌ ‌ליפקוביץ‌ ‌שהחל‌ ‌למסור‌ ‌שיעורים‌ ‌בישיבה.‌ ‌ ‌

לאחר‌ ‌שש‌ ‌שנות‌ ‌לימוד‌ ‌בתפארת‌ ‌ציון,‌ ‌ביקש‌ ‌אביו‌ ‌שיבוא‌ ‌ללמוד‌ ‌אצלו‌ ‌בישיבת‌ ‌בית‌ ‌ יוסף,‌ ‌שם‌ ‌למד‌ ‌אצלו‌ ‌זמן‌ ‌אחד‌ ‌את‌ ‌מסכת‌ ‌יבמות.‌ ‌לאחר‌ ‌מכן‌ ‌עבר‌ ‌ללמוד‌ ‌בישיבת‌ ‌לומז'ה‌ ‌ בפתח‌ ‌תקווה‌ ‌בראשות‌ ‌רבי‌ ‌ראובן‌ ‌כץ.‌ ‌בשנתו‌ ‌הראשונה‌ ‌שם,‌ ‌בגיל‌ ‌17‌,‌ ‌סיים‌ ‌לראשונה‌ ‌ את‌ ‌כל‌ ‌התלמוד‌ ‌הבבלי.‌ ‌במשך‌ ‌שנתיים‌ ‌שמע‌ ‌שיעורים‌ ‌מהרב‌ ‌שך,‌ ‌שכיהן‌ ‌כר"מ‌ ‌ בישיבה,‌ ‌וכן‌ ‌שמע‌ ‌שיעורים‌ ‌מהרב‌ ‌אליהו‌ ‌דושניצר,‌ ‌שכיהן‌ ‌כר"מ‌ ‌ומשגיח‌ ‌בישיבה.‌ ‌ בשנתו‌ ‌האחרונה‌ ‌בישיבה‌ ‌שמע‌ ‌שיעורים‌ ‌מהרב‌ ‌יחיאל‌ ‌מרדכי‌ ‌גורדון‌ ‌שמונה‌ ‌לראש‌ ‌ הישיבה‌ ‌באותה‌ ‌שנה‌ ‌מדי‌ ‌שבוע‌ ‌היה‌ ‌חוזר‌ ‌לביתו‌ ‌לקראת‌ ‌שבת‌ ‌אז‌ ‌למד‌ ‌תורה‌ ‌מדודו‌ ‌ החזון‌ ‌איש.‌ ‌ ‌ ‌


בז'‌ ‌בכסלו‌ ‌תשי"ב‌ ‌(דצמבר‌ ‌1951‌)‌ ‌נשא‌ ‌לאישה‌ ‌את‌ ‌בת‌ ‌שבע‌ ‌אסתר,‌ ‌בתו‌ ‌של‌ ‌הרב‌ ‌יוסף‌ ‌ שלום‌ ‌אלישיב.‌ ‌השדכנים‌ ‌היו‌ ‌הרב‌ ‌בן‌ ‌ציון‌ ‌ברוק,‌ ‌ראש‌ ‌ישיבת‌ ‌נובהרדוק‌ ‌בירושלים,‌ ‌ והחזון‌ ‌איש,‌ ‌ששיבח‌ ‌במכתב‌ ‌את‌ ‌החתן‌ ‌והכתירו‌ ‌בתואר‌ ‌"מרא‌ ‌דכולא‌ ‌תלמודא".‌ ‌ בסידור‌ ‌הקידושין‌ ‌כובד‌ ‌רבי‌ ‌ראובן‌ ‌כץ.‌ ‌בני‌ ‌הזוג‌ ‌התגוררו‌ ‌בפתח‌ ‌תקווה‌ ‌מספר‌ ‌חודשים‌ ‌ והוא‌ ‌המשיך‌ ‌ללמוד‌ ‌בישיבת‌ ‌לומז'ה.‌ ‌לאחר‌ ‌מכן‌ ‌עברו‌ ‌לבני‌ ‌ברק.‌ ‌שם‌ ‌החל‌ ‌ללמוד‌ ‌בכולל‌ ‌ "עטרת‌ ‌יוסף"‌ ‌(שלימים‌ ‌נקרא‌ ‌כולל‌ ‌חזון‌ ‌איש)‌ ‌במשך‌ ‌עשרות‌ ‌שנים.‌ ‌ ‌

היה‌ ‌ידוע‌ ‌בשקדנות‌ ‌עצומה‌ ‌בלימוד‌ ‌תורה‌ ‌לאורך‌ ‌כל‌ ‌שעות‌ ‌היום‌ ‌ומידי‌ ‌ערב‌ ‌פסח‌ ‌לאחר‌ ‌ תפילת‌ ‌שחרית‌ ‌נהג‌ ‌לעשות‌ ‌סיום‌ ‌על‌ ‌כל‌ ‌התורה‌ ‌כולה‌ ‌בין‌ ‌הדברים‌ ‌אותם‌ ‌סיים‌ ‌תנ"ך,‌ ‌ משניות,‌ ‌ש"ס‌ ‌בבלי,‌ ‌ש"ס‌ ‌ירושלמי,‌ ‌מדרשים,‌ ‌ספרא,‌ ‌ספרי,‌ ‌מכילתא‌ ‌שולחן‌ ‌ערוך,‌ ‌ רמב"ם‌ ‌ועוד.‌ ‌ ‌ 

הרב חיים קנייבסקי זצ"ל היה מנהיג רוחני שהתווה דרך לרבים. הן בהדרכות ציבוריות בסוגיות הנוגעות לרבים והן, להמוני אנשים אשר היו נכנסים אליו מידי יום לעצה ולברכה.

תעמוד זכותו לעם ישראל יהי זכרו ברוך.

טקסט זה הינו בעל רישיון CC-BY-SA.
למקורות הטקסט לחץ כאן
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il