בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק מב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא: (ב) לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו: (ג) קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט: (ד) לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחלו: (ה) כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה: (ו) אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים: (ז) לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך: (ח) אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים: (ט) הראשנות הנה באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם: (י) שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם: (יא) ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו: (יב) ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו: (יג) יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר: (יד) החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד: (טו) אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש: (טז) והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים: (יז) נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו: (יח) החרשים שמעו והעורים הביטו לראות: (יט) מי עור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה: (כ) ראית (ראות) רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע: (כא) יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר: (כב) והוא עם בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין אמר השב: (כג) מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור: (כד) מי נתן למשוסה (למשסה) יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו: (כה) וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il