ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
אל תפספסו! סופ"ש הכנה לימים הנוראים מבית אתר ישיבה
בית המדרש

עֲבָדִים הָיִינוּ לְפַרְעֹה בְּמִצְרָיִם

מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
1 למה הוציאנו "ביד חזקה"?

נשאלת השאלה מדוע אנחנו מציינים באמירת "עבדים היינו" את העובדה שה' הוציא אותנו "ביד חזקה ובזרוע נטויה", מדוע זה כל כך חשוב שיציאת מצרים הייתה "ביד חזקה"? הרי העיקר שה' הוציא אותנו מעבדות לחרות! הרי גם אילו ד' היה מוציא אותנו ממצרים בדרכי שלום מבלי שהכה את מצרים היה עלינו להודות לו? ואולי אדרבה, האם לא היה עדיף שד' יוציא אותנו בדרך של הסכמה, שייתן בלב פרעה רוח של שלום ורוח של רצון טוב והוא היה משחרר אותנו מרצונו, האם זה לא היה עדיף מאשר ההוצאה בכוח "ביד חזקה ובזרוע נטויה" ושהמצרים נעשו לנו לשונאים?
התשובה לשאלה היא, שעיקר התודה שעלינו להודות לה' היא על זה שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים דווקא ביד חזקה ובזרוע נטויה. חסד עשה אתנו ריבונו של עולם שהוציא אותנו בדרך זו, כי על ידי כך נודע בעולם כולו שד' אלוקי עולם בחר בנו לעמו. רק על ידי מכות גדולות ונסיות, שהכול ראו כי הן אלוקיות, שנאמר: "ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוקים היא" (שמות ח, טו), והבינו כי יד ה' היא. כי רק הקב"ה בורא העולם יכול לעשות אותות ומופתים כאלו, והוא עשה אותם בשביל להוציא את עם ישראל ממצרים, ומכאן יסיקו שעם ישראל נבחר להיות עם ה'. מעתה בעתיד תמיד יזהו את עם ישראל כעם ד', וזה מבטיח את קיומו של עם ישראל.
הנה כשחטאו ישראל בחטא העגל והקב"ה רצה לכלותם, עמד משה רבנו והתפלל אל ה' ואמר להקב"ה שאי אפשר לכלות את ישראל חס וחלילה כי זה יהיה חילול ה', כי בעת שנגאלו ממצרים נודע בעולם שעם ישראל עם ד' המה, ואם הקב"ה יכלה את ישראל, יאמרו הגויים שלא יכול הקב"ה להביאם לארץ ישראל, לכן הוא כילה אותם במדבר: "למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם" (שם לב, יב). אמור מעתה שהמכות שהקב"ה הכה את מצרים באותות ובמופתים פרסמו את הקשר בין הקב"ה ובין ישראל, ודבר זה מבטיח לישראל את הצלתם מכל צרה במשך כל הדורות. גם אם יחטאו חס וחלילה ולא יהיו ראויים מצד עצמם להצלה, אבל ד' למען שמו הגדול הקשור בישראל, מציל את ישראל מכל צרתם.
נמצא שחסד גדול עשה ה' אתנו לא רק בעובדה שהוציא אותנו ממצרים לחרות עולם, אלא גם ואולי בעיקר, שהוא הכה את המצרים מכות גדולות אלוקיות שבזה שם ה' נקשר בעם ישראל. כבוד ישראל הוא כבוד ה'. וחס וחלילה כשישראל בצרה שם השם מתחלל, ומובטח על כן שלעולם עם ישראל יתקיים וינצל מכל צרה, גם אם מצדו לא תהיה לו חס וחלילה כל זכות. על כן הננו מודים לריבונו של עולם על כל מכה ומכה שנתן למצרים, כי בכל מכה נקשר יותר שם שמים בישראל. והוא מה שאנחנו אומרים בהלל הגדול: "למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו... ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו" (תהלים קלו, י-יב). המכות הללו הם חסד לעולם. בזכותם הקב"ה מגן עלינו ומצילנו מכל צרה (דברים מעין אלו ראה בפירושו של ר' יעקב מליסא "מעשה נסים" להגדה של פסח).
^ 1.. דרשת שבת הגדול תש"ע.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
ראש הישיבה בבית אל, לשעבר רב הישוב בית אל, מייסד והעומד בראש ערוץ 7. מתלמידיו הקרובים של מרן הרצי"ה זצ"ל. לקורות חייו המלאים לחץ כאן. לשאלות ותשובות מהרב לחץ כאן.
עוד בנושא והגדת לבנך

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il