בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
112 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  אורות התשובה

  מהי התשובה השלמה?

  הסימן לתשובה שלמה הוא שהאדם מסתכל אחרת על המציאות, ומקשר הכל לאחדות האלוקית ובכך מייצר תנועה של תשובה קבועה ולא רק תשובה מקומית.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  אורות התשובה

  הזכויות שבתוך הזדונות - המשך

  פרק ט סעיפים ז - ח

  כדי לעלות מהחטא צריך אדם לתת מאמץ מוגבר, בחזרה בתשובה אדם בונה כוחות חדשים, שורש העבירה הוא רצון האדם להוריד דברים גדולים למציאות שלו ובחזרתו בתשובה משתמש בזה לטובה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' תשרי תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  אורות התשובה

  הזכויות שבתוך הזדונות

  פרק ט' סעיף ה'

  שתי הסתכלויות על הזדונות א. כאדם שב מיראה התבוננות בחטא גורמת לו לחטוא שוב. ב. כשאדם שב מאהבה התבוננות בחטא גורמת לו להתרחק ממנו. אומר הרב קוק שצריך לשאוב מהחטא את כח החיים שדחף את האדם לחטוא ולרומם אותו.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ב אלול תשפ"א
  undefined
  40 דק'
  אורות התשובה

  תשובה מתוך כל כוחות החיים

  פרק ט' סעיף ד'

  התשובה יחד עם כך שהיא מדייקת את האדם היא מחלישה אותו והתשובה מאהבה מתקנת זאת. מהלך התשובה בחגי תשרי.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א אלול תשפ"א
  undefined
  47 דק'
  אורות התשובה

  עוצמת התשובה על האדם והקושי שבה

  פרק ט' סעיף ג'

  כח התשובה משחרר את האדם מנטיותיו החומריות, וכשהאדם מתגבר על המניעות הבאות תוך כדי התשובה לזוכה לבטא את ההרצאות האלוקי במחשבות.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו אלול תשפ"א
  undefined
  45 דק'
  אורות התשובה

  מבט התשובה על כל הדורות ותיקונם

  פרק ט' סעיף ב'

  תיקון התשובה את העולם ואת ההופעות המופיעות לכל דור ודעת התורה לסטיות המיניות.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ד אלול תשפ"א
  undefined
  45 דק'
  אורות התשובה

  כוח הרצון והשאיפה לעילוי העולם

  פרק ט' סעיף א' - חלק ג'

  השפעות הרצון לטוב על העולם ואיך זה מתבטא אצל הנשמה של בעל התשובה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ח' אלול תשפ"א
  undefined
  49 דק'
  אורות התשובה

  משמעות כח הרצון בתשובה

  פרק ט' סעיף א' - חלק ב'

  שינוי אדם את המציאות על ידי כח הרצון הטמון בתשובה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' אלול תשפ"א
  undefined
  48 דק'
  אורות התשובה

  יסוד האצילות בעולם התשובה

  פרק ט' סעיף א' - חלק א'

  מהי השפעת קביעות מחשבת התשובה?

  הרב ש. יוסף וייצן | א' אלול תשפ"א
  undefined
  41 דק'
  אורות התשובה

  במה שונה תשובת יום-הכיפורים?

  פרק ז', סעיף ו' חלק ב'

  לאחר שלמדנו בתחילת הפיסקה על הצורך להאמין ביכולתה של התשובה, הרב ממשיך ואומר שעל האדם לנחם עצמו "כאיש אשר אמו תנחמנו". מה הייחודיות בניחומה של האם ומה ההקבלה בינה לבין הקב"ה? הרב ממשיך ואומר שעל האדם לא להתייאש מהתשובה אע"פ שאין בידו לתקן את העבירות שבינו לחבריו. זה קשה מאוד, ממש נגד המשנה. האם עבירות אלו בטלות ברוב? כיצד ייתכן? וכן מה החידוש בכך שיוה"כ אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחברו? הרי הלכה כחכמים שאם לא עשה תשובה לא מתכפר לו, זה דבר פשוט.

  הרב ש. יוסף וייצן | ח' תשרי ה'תש"פ
  undefined
  37 דק'
  אורות התשובה

  האמונה בהשפעת הרהור התשובה, והמעלות הנולדות ממנה

  פרק ז', סעיף ו' חלק א'

  במבט הפשוט, ע"י חושי האדם, לא נראה כלל שאפשר לתקן ע"י התשובה. וצריך להעמיק הרבה באמונה בתועלת התשובה. וכל שכן שיש להעמיק ביכולתה לתקן את העולם. התשובה פועלת ומשפיעה על לימוד התורה, התורה שנתן לנו ה' היא תורה של בעלי תשובה, שעוזרת לנו להתרומם מן החטא ולהתקרב אליו. וכן נותנת לאדם חכמה של ראיית הנולד, יראת שמיים שבאה כתוצאה מכך שהאדם מבין את אפסיותו ולעומתה את רוממות המלך. וכל שכן שדברים אלו מגיעים מתשובה הנובעת מאהבת ה'.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' תשרי ה'תש"פ
  undefined
  44 דק'
  אורות התשובה

  "בלי תירוצים"

  פרק ט"ז - שיעור מס' 4

  על האדם לקחת אחריות על מעשיו ולא לתרץ תירוצים, האדם הוא בעל בחירה חופשית(ומכאן נובעת אחריותו) אך מנגד הקב"ה מגלגל ומשגיח על הכל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז תשרי תש"פ
  undefined
  43 דק'
  אורות התשובה

  הרהור תשובה - תחילת מהלך התשובה

  פרק י"ג פסקה ט' - שיעור מס' 3

  לפעמים התשובה נראית משימה בלתי אפשרית בעליל ומיאשת, הרב מלמד אותנו שע"י הבנת חשיבות הרצון הפנימי של האדם ופיתוחו האדם תמיד יכול וצריך לשאוף לתשובה גמורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אלול תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  אורות התשובה

  מה הוא החלק העמוק ביותר שבתשובה?

  פרק ז', פיסקאות ד' וה'

  פיסקה ד': למרות מה שאנו רגילים לחשוב הרהורי התשובה הם החלק המשמעותי והעמוק ביותר שבתשובה. החלק שמעיד על הדבר הכי פנימי באדם. ומתוך זה מגיע האדם לחירות נשמתו. פיסקה ה': ע"י מחשבת התשובה אדם נמצא במלחמה, ומגיע לישועה כנגד חושכם של החטאים אף אם אינו יכול לצאת לגמרי מהחטא. אך הגאולה השלימה אינה תגיע אלא ע"י היציאה השלימה לפועל. ומי שנמצא תמידית במחשבת התשובה, ודאי יזכה בסוף לתשובה שלימה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ג אלול תשע"ט
  undefined
  44 דק'
  אורות התשובה

  הרהורי התשובה

  פרק ז', סוף פיסקאות ג - ד

  מאיפה האדם יכול לשמוע את קול ה'? חיים בתוך גוף שחוסם אותנו משמוע את דבר ה', שולח לנו ה' שלושה דרכים לשמוע את קולו, גם שהאדם מתרחק מאותת לו ה' מתוך העולם.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ז אלול תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  אורות התשובה

  מחשבת התשובה

  פרק ז', סוף פיסקה א' ופיסקה ב'

  הרב מסביר כיצד מחשבת התשובה יכולה לתפוס את כל החיים כאגודה אחת, דבר אחד בו גם הניסיונות, הנפילות והחטאים הופכים לחלק מתהליך ארוך ומרומם. תהליך בכיוון חיובי של תשובה. השב מאהב מגלה כיצד לנצל את מה שרכש כחוטא בשביל לעבוד את ה'. בשביל להיות עובד ה' עם רצונות ושאיפות.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו אלול תשע"ט
  undefined
  47 דק'
  אורות התשובה

  הרהור תשובה - תחילת מהלך התשובה

  שיעור מס' 2

  על חשיבות האמונה ביכולת לחזור בתשובה, על מעלת הירהור התשובה כמניע התשובה ועל ההדרגתיות בתשובה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו אלול תשע"ט
  undefined
  46 דק'
  אורות התשובה

  מעלת ציור התשובה

  פרק ז, פסקה א חלק ב'

  לאחר שראינו בשיעור הקודם מה הוא הרהור תשובה ולאלו מעלות הוא מביא את האדם, הרב ממשיך להסביר על השלב הבא בתהליך התשובה. מהו ציור התשובה, וכיצד הוא הופך גם את החסרונות שנגרמו ע"י ההרהור לקורת רוח ועדן?

  הרב ש. יוסף וייצן | ט' אלול תשע"ט
  undefined
  אורות התשובה

  התשובה- מהלך כללי של התקרבות אל ה' יתברך

  שיעור מס' 1

  התשובה אינה רק תיקון של החטא אלא מהחך כללי של התקרבות של העולם הזה אל הקב"ה, היום המהלך הכללי התגבר, עם ישראל התעורר לשוב לארצו ומהלך התשובה התחזק כריצה אל הטוב יותר מבריחה מהרע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אלול תשע"ט
  undefined
  46 דק'
  אורות התשובה

  הגדלות בהרהור תשובה קטן

  פרק ז, פסקה א חלק א'

  הרב חידש חידוש גדול בתשובה. ההבנה שהתשובה אינה מגיעה לעומת עבירות שהאדם עושה, היא קודמת לחטאים ועומדת בבסיס העולם, 'תשובה קדמה לעולם'. הפלא בתשובה שמביאה כובד ראש ושלוות נפש ביחד.

  הרב ש. יוסף וייצן | ח' אלול תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il