בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
15 שיעורים
  undefined
  48 דק'
  ספר יונה

  יונה מקבל מה' שיעור על ערך החיים

  פרקים ג' - ד'

  שני היבטים על תשובתם של אנשי נינוה: הירושלמי מזלזל בתשובתם כי לא היה בה מהלך של תיקון פנימי, והבבלי מתייחס ברצינות לתשובתם בגלל המעשים החיצונים. למרות שיונה מבקש למות בעקבות ביטול הגזרה, רואים שהוא לא לגמרי התכוון לכך ויש לו גם צד שהוא אוהב את החיים. ע"י הסיפור של הקיקיון מודגש עוד יותר שיונה בעצם רוצה בחיים. העמדה של יונה היא שאין סיבה לחיים בלי התוכן, הערכים, וה' רוצה להראות לו שיש גם ערך לחיים בפני עצמם, מצד זה שכל העולם הוא מעשה ידיו של ה'.

  הרב שמעון קליין | ח' מרחשון
  undefined
  35 דק'
  ספר יונה

  פרק ג' - תשובת אנשי נינוה

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ו')

  העמקה בביצוע השליחות על ידי יונה, והפער בין רצון ד' למעשה יונה. תהליך התשובה שעובר על אנשי נינוה, מתחיל מלמטה, אך גם מגיעה אחריות מלמעלה. ד' מקבל את תשובתם, וסולח. התיחסות שונה לתשובתם בבלי ובירושלמי. תשובת רמייה, או תשובה שראוי ללמוד ממנה. הירושלמי מדגיש שעיקר התשובה היא מוסרית, אבל הבבלי מתיחס לתשובה כפעולה ריגעית, שצריך להגיע אליה ודי בכך. רואים כאן שתי נקודות מבט, שאחת היא הסתכלותו של יונה, והיא מופיעה בירושלמי, ואחת היא של ד', שמודגשת בבלי. ומתוך כך נבין את הקשר ליום כיפור.

  הרב שמעון קליין | ג' תשרי תשע"ט
  undefined
  52 דק'
  ספר יונה

  תפילה

  עיון והעמקה בספר יונה פרקים א' ב'

  המהפך שעובר על יונה 'ממעי הדגה' על פי הפסוקים ופרק קלט בתהילים.

  הרב שמעון קליין | כה אלול תשע"ח
  undefined
  1:00
  ספר יונה

  תהליך המלאכים בספינה ותפילת יונה במעי הדגה

  עיון והעמקה בספר יונה פרקים א' ב'

  תהליך המלאכים בספינה ותפילת יונה במעי הדגה .

  הרב שמעון קליין | יח אלול תשע"ח
  undefined
  1:00
  ספר יונה

  הרקע ההיסטורי של ספר יונה ומבנה הספר

  עיון והעמקה בספר יונה

  הקבלה בין ספר יונה לתקופה המקבילה בספר מלכים, מקומה של נינווה כבירת אשור, מעט לפני שאשור מכה בישראל. היחס בין יונה לאליהו ואלישע שצוו להמליך מלך על ארם שהכה את ישראל. חלוקת ספר יונה לשני חלקים מקבילים, וההבנה הנובעת מכך על התהליך שעבר יונה.

  הרב שמעון קליין | יא אלול תשע"ח
  undefined
  1:03
  ספר יונה

  ההשגחה הפרטית בבריחת יונה

  דרכי חז"ל במקרא - ספר יונה (3)

  סיפור ירידת יונה לברוח תרשישה, הסערה, דברי רב החובל, וזריקתו לים - סיפור מלא השגחה פרטית בכל רגע ורגע - תוך שימת לב לפרטים הקטנים המגלים דברים גדולים.

  הרב ניר טיבי | כ"ז אלול התשע"ד
  undefined
  1:03
  ספר יונה

  יונה בגלות

  דרכי חז"ל במקרא - ספר יונה (2)

  מי היא נינווה העיר הגדולה? מהו פשעה הגדול ומה פתאום נשלח אליה נביא? לאחר שעונים על זה, מבינים לפתע בחדות את ההתנגדות הגדולה של יונה לשליחותו - הוא ממאן להתחיל את הגלות מלפני ה'.

  הרב ניר טיבי | כ"א אלול התשע"ד
  undefined
  55 דק'
  ספר יונה

  פתיחה לספר יונה - מזבולון או מאשר

  דרכי חז"ל במקרא - ספר יונה (1)

  הקדמה: ללמוד את המקרא כמו שלמדו חז"ל, ולגלות מה מסתתר מעל פני השטח. מיהו יונה הנביא? מהו הקשר בינו ובין אליהו, ומה זה אומר? ומה בעצם אכפת לי מאיזה שבט הוא? סקירת יחסו של יונה לעמו ולאלוקיו - אב או בן, דין או רחמים.

  הרב ניר טיבי | י"ג אלול התשע"ד
  undefined
  55 דק'
  ספר יונה

  אתה חסת על הקיקיון, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה?

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ז')

  עיון בפרק ד'. מקום המוסר בחיים. יונה מול הקב"ה.

  הרב שמעון קליין | טו' חשוון התשע"ג
  undefined
  59 דק'
  ספר יונה

  יונה - תלמיד אליהו ואלישע

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ח')

  השתלבותו של יונה בשרשרת הדורות, כתלמידם של אליהו ואלישע. תפיסת עולמם של הנביאים בנוגע לתשובה, ולמשמעות החיים וחשיבותם.

  הרב שמעון קליין | כג' חשוון התשע"ג
  undefined
  57 דק'
  ספר יונה

  תפילת יונה במעי הדגה

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ה')

  סיכום פרק ב' ותחילת פרק ג'

  הרב שמעון קליין | א' חשוון התשע"ג
  undefined
  58 דק'
  ספר יונה

  ויונה ירד אל ירכתי הספינה

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ג')

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ג')

  הרב שמעון קליין | כט' אלול התשע"ב
  undefined
  1:00
  ספר יונה

  בדרך לים ובתוכו

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ד')

  מלחי האוניה עוברים תהליך שאמור להשפיע על יונה. את ההשפעה הזו ממשיכה הטלטלה בים ובמעי הדג כפי שמשתקף מתפילת יונה

  הרב שמעון קליין | ג' תשרי התשע"ג
  undefined
  59 דק'
  ספר יונה

  לברוח תרשישה

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ב')

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק ב')

  הרב שמעון קליין | כג' אלול התשע"ב
  undefined
  58 דק'
  ספר יונה

  נביא הבורח מלפני ה'

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק א')

  נביא הבורח מלפני ה' - עיונים והקשבה בספר יונה (חלק א')

  הרב שמעון קליין | יא' אלול התשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il