בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
21 שיעורים
  undefined
  1:01
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  לפני מקדש- תיקון עצמי

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים ס"ד- ס"ו

  ס"ה - העם בפרקים הקודמים מתפלל לה' שישיבם אליו, שהתרחק מאיתם. כאן ה' משיב להם שהם בעצמם התרחקו ממנו, ומעכשיו ה' מעניש לאותם שהתרחקו, ומצ'פר לאותם שנשארו קרובים אליו. ס"ו - ה' מזכיר לכל מי ששכח, שבאמת אין לו צורך במקדש, אלא לנו יש צורך, ולכן יש לנו לשנות את עצמנו שנהיה ראויים למקדש, במהרה בימינו!

  הרב רואי מרגלית | כ"ו שבט התש"פ
  undefined
  56 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  הנביא המשוח!

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים ס"א- ס"ג

  ס"א- המדרש מתבסס על תיאורו של ישעיהו את עצמו, שהוא משוח לנבואה , כדי להבליט את שוני נבואותיו מיתר שאר הנביאים. נבואותיו שונות בכך שה' מדבר אליו בצורה חדשה מליתר הנביאים, ונבואותיו כפולות, כלומר, שורשיות יותר במציאות משאר הנבואות.

  הרב רואי מרגלית | י"ט שבט התש"פ
  undefined
  58 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  איזהו צום יבחרהו?

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים נ"ח- ס'

  נ"ח- העם אינו מבין כרגע את הסיבה למה ה' אינו מתייחס למעשיו. הנביא נדרש להסביר את המושג, שכל עוד יש רמת מוסר נמוכה, אין התקשרות אל הקב"ה. ס'- בניגוד לשאר הנבואות, אפילו הגאוליות שהיו עד כה, כאן מתוארת הגאולה כדבר שאינו פוסק אלא הולך ומתמשך, (אפילו ללא מאמץ מצידנו)

  הרב רואי מרגלית | י"ב שבט התש"פ
  undefined
  1:07
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  כלי הקודש- סימן לגאולה!

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים נ"ב- נ"ד

  נ"ב- תיאורי הגאולה מבבל נצפים מכמה כיוונים: מהנביא, מהמבשר ומהצופה, וכל אחד רואה דברים אחרים. הנביא נותן סימן לגאולה, שהוא גם מסמל את המטרה של גאולת בבל: כלי הקודש. החזרת העבודה הדתית לעם ישראל, שביטלנו אותה בחטאינו. נ"ג- לאחר הגאולה ניכר שהעם שהיה הכי לא ראוי להשתקמות, דוקא הוא ישתקם הכי טוב, ובלעדיו גם השאר היו קורסים.

  הרב רואי מרגלית | כ"ז טבת התש"פ
  undefined
  55 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  שינוי- נחמה ישירה מה'!

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו פרקים מ"ט-נ"א

  נ'- הקב"ה מונע מישראל את ה'גט' שהיו אמורים לקבל בשל חטאיהם, אבל בכך יש לנו אפשרות לחזור אליו ולא נשבר בינו לבינינו. נ"א- בניגוד לפרק מ', בו הקב"ה קורא לנחמה אבל הוא נסתר, כאן הקב"ה בעצמו מנחם את ישראל. מכאן הנבואות עבור שינוי לנחמה כמעט מוחלטת מאשר נחמות וויכוחים.

  הרב רואי מרגלית | כ' טבת התש"פ
  undefined
  52 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  השונה בין ה' לאלילים

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו פרקים מ"ו- מ"ח

  מ"ו- הנביא מתאר ומדמה באותם תיאורים כיצד ה' יתברך שונה מכל האלילים. מ"ז- תיאור קריסת בבל והסברת עונשה הכ"כ קשה.

  הרב רואי מרגלית | י"ג טבת התש"פ
  undefined
  54 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו פרקים -מ"ג- מ"ה

  מ"ג- הנביא מספר לעם, שה' יגאלם בודאי ולא בגלל מעשיהם, שכן הקשר בין ה' לישראל אינו תלוי בבחירתם אלא בבחירתו של הקב"ה. ולכן אינם יכולים לשנות את זה במעשים רעים. מ"ד- הנביא מדגיש בצורה תיאורית את האבסורד של האלילות, שהאנשים בדורו כ"כ שקעו בזה, עד שזרקו את שכלם. - ה' מדגיש לאורך כל הפרקים הללו שאין עוד מבלעדיו, כנגד התפיסה הרווחת שאמנם הוא עיקר והאלילים טפלים לו, אבל גם להם יש יכולת.

  הרב רואי מרגלית | ו' טבת התש"פ
  undefined
  1:01
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  המהפך בנבואות ישעיהו!

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים ל"ח-מ'

  ל"ח- ל"ט- הנביא מתאר את האות כעניין בפני עצמו, ולא כבקשת המלך חזקיהו, וכן הנביא מזכיר את ענין האות שהיה בתקופת המלך אחז, ע"מ לשדר למלך שיש צורך באות ובחיבור חדש של העם לאלוקיו. מ'- הנביא ישעיהו הופך את סגנון נבואותיו לנוכח המצב. כאשר החורבן כבר בפתח, יש לדאוג לעם שלא ישברו באמונתם ויעזבו את דרך ה'. הנביא מודיע להם על גאולה באופק, וה' עימם גם בעת חורבן.

  הרב רואי מרגלית | כ"ד כסלו תש"פ
  undefined
  58 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  תפילת חיזקיהו - שיוני תפיסה בהנהגה

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים לה- לז

  ל"ה- הנביא מתאר גאולה אפשר לראות גם במובן הפשוט, שיקרו ניסים וירפאו חולים. ל"ו- ל"ז - חזקיהו המלך משנה גישה ובא להתפלל לה'.

  הרב רואי מרגלית | ט"ו כסלו תש"פ
  undefined
  54 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  חיי האמונה באחרית הימים ומפלת אשור ואדום

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים לב-לד

  בפרקים אלו הנביא קורא לעם ישראל לא ליצור בעצמם את מציאות הגאולה והשלום שמתוארות בפרקי הגאולה-"שאננות" בשפתו, אלא לעבוד את ה' על פי אמות המידה של אמת ושקר, ולאחר מכן ה' בעצמו יוריד מציאות גאולית מתוקנת יותר ונעלה יותר לעולם. בהמשך(פרק לג) מתואר ההרס שיעשה אשור בישראל ומפלתו הפתאומית ביד ה' והתממשות נבואת אחרית הימים בצורת ה"שאננות הטובה" בפרק שלפני. לאחר מכן(פרק לד) מתאר הנביא את הנקמה שיעשה ה' בגויים על כל פשעיהם כלפי עם ישראל ובמיוחד אדום שתהיה הפורענות הקשה ביותר בדמות חזרה לימי "תקופת האבן"- "אבני תוהו ואבני בוהו"

  הרב רואי מרגלית | ח' כסלו תש"פ
  undefined
  1:07
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  פסח שלישי?

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים כ"ט-ל"א

  כ"ט- יש תוכחה חזקה על המנהיגים שלא רק שמתייחסים בחוסר ענין אל צוויי ה', אלא אף מתעלמים ממנו לגמרי. ל-ל"א- הנביא מבקש מעם ומחזקיהו, שלא ינהגו בצורה טבעית, אלא חד-פעמי יסמכו על ה' בלבד, והוא יעשה להם נס ממש כנסי פסח

  הרב רואי מרגלית | א' כסלו תש"פ
  undefined
  1:03
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  צור, ירושלים ומה שביניהן

  תוכנית תנ"ך -ישעיהו, פרקים כ"ג-כ"ה

  כ"ג- צור מוצגת בחורבנה ותקומתה כשווה לירושלים. הנביא מתאר את הכוח של צור בעושרה ולעתיד לבא צור תשתמש בו לסעד לירושלים. כ"ד- עיקר החורבן של הארץ - אין הבדלי מעמדות, ולכן אין מקום להנהגה ושלטון. ושלב הגאולה- שה' יחזיר את המעמדות.

  הרב רואי מרגלית | י"ז חשוון התש"פ
  undefined
  58 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  ירושלים- אי של שפיות!

  תוכנית תנ"ך -ישעיהו, פרק כ'- כ"ב.

  כ'- ישעיהו מציג לפני עם ישראל את מצב שכניו, כדי להדגיש בפניהם עד כמה ה' מרחם עליהם ועד כמה הם תלויים בו. כ"א- הנביא מאריך בתיאורי הפליאה ממה שיקרה לבבל, כדי להדגיש לנו עד איזו ממלכה אדירה היתה, שהעונש שלה כה חזק.

  הרב רואי מרגלית | י' חשוון התש"פ
  undefined
  58 דק'
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  יש מהות וקשר רוחני בין העמים לה'?

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו פרקים י"ז-י"ט

  י"ז- הנביא מתאר תהליך רוחני: לא יוכל אדם לעבוד את בוראו באמונה וידיעה ברורה, עד שה' יכלה כל דבר שהאדם רואה בו תחליף לה'. דבר שהאדם מתקיים ממנו. י"ט- הנביא מתאר שיתגלה חיבור וקשר רוחני, לעתיד לבא, בין הגוים לה', שעובר דרך עם ישראל.

  הרב רואי מרגלית | ג' חשוון תש"פ
  undefined
  1:10
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  למה נכתבה הגאולה ביחד עם חורבן בבל?

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, ישעיהו, פרקים י"ג- ס"ו

  הנביא עובר לתיאור נבואות אשר עוד יהיו ואינם קשורים למציאות העכשיוית. נבואת קץ בבל נושאת בתוכה את גאולת ישראל, שהתכנון שבבל תיקח כעונש את המלכות מישראל, לזמן קצוב, ואז ישובו ישראל למלוכה.

  הרב רואי מרגלית | ה' תשרי תש"פ
  undefined
  1:10
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  אשור- שיכרון גדלות!

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים י' -י"ב

  הנביא "מזכיר" למלך אשור, שהוא רק כלי של ה' יתברך להעניש את ישראל. אשור מגיע לרמה גאוה כזאת, שהוא חושב שהוא פועל מעצמו עד שהוא מזלזל ברמת היערכותו לקרב על ירושלים.

  הרב רואי מרגלית | כ"ז אלול התשע"ט
  undefined
  1:00
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  נבואת רצין- לפעול עכשיו או לקוות למחר?

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים ז'- ט'

  ישעיהו מציב בפני מלך יהודה שמתמודד נגד מלכי האזור אפשרות להחזרת מלכות יהודה לפריחה אם לא יפעל בלחץ כנגד האויב, אלא ישמור על רגיעה

  הרב רואי מרגלית | כ' אלול התשע"ט
  undefined
  1:03
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  החורבן- התחלת הצמיחה החדשה

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים ד'- ו'

  כנגד נבואת החורבן שבו כבודם של ישראל המתבטא בבנות ישראל יהיה למרמס, הנביא מנבא שמתוך החורבן הזה עם ישראל יצמח מתוך קדושה.

  הרב רואי מרגלית | י"ב אלול התשע"ט
  undefined
  1:18
  תוכנית תנ"ך - הרב רואי מרגלית

  סיבת תחילת החורבן- שהחטא הופך לאידיאל

  תוכנית תנ"ך - ישעיהו, פרקים א'- ג'

  הקדמה: ישעיהו הנביא הינו האדם מוכיח ומקרב בעת ובעונה אחת. א'- ישעיהו מוכיח את העם, בכך שמכנם כסדום ועמורה, להדגיש שאינם חוטאים כמקרה אלא כשיטה אידיאולוגית של מוסר מקולקל. ב'- ג'- ניכר לאורכן של הפרקים, שחטא ע"ז מוצף שם כל הזמן, שהגאווה מלווה אליו כל הזמן, ובשביל לתקן זאת יש לדאוג לכילוי גמור של כל הגורמים לגאווה.

  הרב רואי מרגלית | ו' אלול התשע"ט
  undefined
  1:07
  סוגיות עיוניות בספר ישעיהו

  כיסא, היכל, עשן

  פרק ו'

  כדי לגשת לפרק ו' ולנסות להבין את שפתו של הנביא, אנו ניגשים לסמלים, אובייקטים, בפרק, מחפשים להם איזכורים בתנ"ך ומציירים את הפרק. פרק ו' מגיע על רקע הפסגה הרוחנית והגשמית במלכות עוזיהו שנשברת עם רצונו של עוזיהו להקטיר קטורת. ישעיהו רואה לראשונה בחייו את הפרדוכס שאיתו רק הנביא יכול להיפגש, מצד אחד ה' הוא 'קדוש קדוש קדוש' -מובדל, ומצד שני 'מלוא כל הארץ כבודו'. איך מורידים את דבר ה' המרומם לעולם החומר. השיעור מכניס אותנו לתוך הפרק ומפשט אותו להבנה פשוטה שלנו.

  הרב ניר טיבי | ט"ז אייר התשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il