בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
9 שיעורים
  undefined
  33 דק'
  יומא

  ספק ספיקא 3

  חזרה על הקושיא על התוס', תירוץ הש"ך, קושיית ר' שמעון ותירוצו של הרב . גמרא לגבי אישה שהאכילה את בעלה דבא שאינו מעושר. דברי הראב"ד וביאור החתם סופר , והיחס בין זה לדינו של הרמב"ם. תירוץ הקצות לקושיא על תוס'.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ד חשוון תשע"ח
  undefined
  43 דק'
  יומא

  ספק ספיקא 2

  החילוק של הריב"ש בין ספק ספיקא של רוב מספרי שבו לא צריך ספקות שקולים לבין רוב אפשרויות שבו האפשרויות צריכות להיות שקולות. עפ"ז ביאור דברי התוס' ש'שם אונס חד הוא' . תוס' לגבי ספק ספיקא בכתובה, קושיה שאין הולכים בממון אחר רוב ותירוץ הש"ך. קושיית ר"ש על תירוץ הש"ך מהרמב"ם ותירוץ הרב ע"פ המקור מהרמב"ם.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ז' חשוון תשע"ח
  undefined
  50 דק'
  יומא

  ספק ספיקא 1

  ההבדל בין ספק ספיקא לבין רוב. קושיית תוס' ותירוצו, קושיית הרשב"ץ ותירוצו.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ל' תשרי תשע"ח
  undefined
  1:00
  יומא

  מצוות שבין אדם לחבירו

  חילוק בדיני החיוב של האדם במצוות שבין אדם לחבירו וביאור מתוך כך של החיוב ברמב"ם לאדם למחול בלב שלם על כל מה שעשו לו בשביל לשמור על ההבדל שבין ישראל .

  הרב חיים כץ | כ"ח אלול תשע"ז
  undefined
  40 דק'
  יומא

  מצוות אכילה בערב יום כיפור

  הגדרת רש"י למצוות אכילה בערב כיפור. מחלוקת הרי"ף ובעל המאור ושיטת הישועות ישראל בגדרי אונס ופיקוח נפש.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ד אלול תשע"ז
  undefined
  44 דק'
  יומא

  חינוך הבנים

  דיון לגבי חיוב הקטן במצוות חינוך האם חייב לקיים את המצווה כהלכתה או שמא חייב רק לעשות מעשה הדומה למצווה. לימוד מהלכות יו"כ לעניין השאלה הזו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א באלול התשע"ז
  undefined
  38 דק'
  יומא

  מצוות צריכות כוונה

  מחלוקת נוב"י ורעק"א מדוע נשים לא יכולות להוציא גברים ידי חובה בברכת המזון. טעמי המחלוקת האם מצוות צריכות כוונה ועיון במחלוקת הרשב"ם והר"ן בדין אדם שמכוון לא לצאת ידי חובה. לפי הרמב"ם, ניתן לומר שקטן לא מוציא גדול ידי חובה בברכת המזון כי הוא לא מחוייב באותה מצווה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ז אלול תשע"ז
  undefined
  48 דק'
  יומא

  חצי שיעור

  מחלוקת רבי יוחנן ור"ל בהבנת סברת חזי לאיצטרופי ומחלוקת הרש"ש והשפת אמת.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י' אלול תשע"ז
  undefined
  52 דק'
  יומא

  העינוי ביום הכיפורים - הכחשת הנפש או העצמתה?

  מסכת יומא - דף עד' ע"ב

  התבוננות בעומק העינוי שביום הכיפורים לאור הלימוד מפסוקי התנ"ך, בדגש על הלימוד מפרשת המן.

  הרב שמעון קליין | ז' תשרי תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il