בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  47 דק'
  מתחת לפני השטח ד' תש"פ

  ''חותמו של הקב"ה אמת" – היתכן אדם מאמין וחוקר ללא משוא פנים?

  מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

  הרב יהושע ענבל | י"ב אב תש"פ
  undefined
  31 דק'
  מתחת לפני השטח ד' תש"פ

  ''יש סדר למשנה" – משמעות סדר המשנה להבנתה

  מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

  הרב יהונתן נוימן | י"ב אב תש"פ
  undefined
  24 דק'
  מתחת לפני השטח ד' תש"פ

  ''למען אשר יצוה" – התחקות אחר מורשתו של אברהם אבינו אצל עמי קדם'

  מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

  הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ | י"ב אב תש"פ
  undefined
  37 דק'
  מתחת לפני השטח ד' תש"פ

  ''וברזל לרוב למסמרים" – רמזים בדברי הנביא על תחבולות המלחמה של דוד המלך'

  מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

  הרב אברהם קוסמן | י"ב אב תש"פ
  undefined
  35 דק'
  מתחת לפני השטח ד' תש"פ

  ''המקדש בנחלת יהודה, או בנחלת בנימין'

  מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

  הרב יהודה לנדי | י"ב אב תש"פ
  undefined
  35 דק'
  מתחת לפני השטח ד' תש"פ

  זיהוי האזוב על פי דברי חז"ל והמקורות ההיסטוריים

  מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

  הרב עזריה אריאל | י"ב אב תש"פ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il