שיעורים נוספים

יום עיון ותפילה על חבל עזה וצפון השומרון - חלק 2

עצרת לציון 5 לחורבן גוש קטיף, רחבת החורבה, ירושלים

חלקו השני של יום העיון והתפילה לציון 5 שנים לחורבן בתי הכנסת ועזיבת צה"ל את גוש קטיף וצפון השומרון. עצרת הזיכרון בהששתפות הרב דב ליאור, הרב ברוך וידר, הרב אליקים לבנון, הרב אברהם יעקב שרייבר, הרב חנן פורת, הרב אלישע וישליצקי, מר שלמה וסרטייל. יום העיון נערך ביוזמת תנועת קוממיות.

רבנים שונים | ח' אלול תש"ע