נושאים שונים

שאלות ברומו של ההר

האפשרות לחלוק על גדולי הדור, סוגיית זיהויו המדויק של מקום המקדש, מצבו של ההר בעת הנוכחית, וגם שאלת עלייתן של נשים להר הבית. הרב אלישע וולפסון מציג בספרו החדש בבהירות ובהגינות את המחלוקות ההלכתיות סביב העלייה להר הבית, ובסוף גם לא חושש לפסוק.

הרב שלמה הכט | אייר תשע"ט