גרות

גודל טקסט

חופשיגר שחזר לסורו ונוהג כגוי – אם עודנו יהודי
גוי שהביע רצונו להתגייר כהלכה, נכנס למקווה, אך לאחר זמן מסוים חזר למנהגים הקודמים – לפי מעשי הגויים – ונתן גבו ליהדות ולמצוותיה
x
 • הגיורים המקילים באמריקה
  לאורך יותר ממאה שנה, כדי למנוע טמיעה בגויים והתבוללות, נהגו רבנים ודיינים בצפון אמריקה לגייר תוך ידיעה שהמתגיירים מתכוונים לשמור לכל היותר רק חלק מהמצוות.
 • ביאור דעת המחמירים בגיור
  האזכור הראשון לביטול גיור במקרה של אי־הקפדה במצוות מופיע בשו"ת בית יצחק לפני כמאה שנים , התחייבות לקיום מוחלט ומתמיד של כל פרטי המצוות אינה ריאלית, ולכן יש לפרש שכוונת המחמירים להתחייבות לאורח חיים דתי באופן כללי , בדעת המחמירים היה היגיון רב בתקופות שבהן ההקפדה הדתית הגדירה גם את הזהות הלאומית.
 • רות המואבייה ומעלתם של הגרים
  ברוב חסדה ומסירותה גאלה רות את כל הסובבים אותה: חטאו של אלימלך התמתק, נעמי שלא מיחתה בו זכתה להתנחם בבנה, ואף בועז זכה לממשיך דרכו , למרות הצטרפותם המאוחרת, הברית שנכרתה בהר סיני כללה גם את הגרים, במבט מעמיק, התורה שבכתב והנבואה שייכות יותר לסגולת ישראל, והתורה שבעל פה, המתחדשת כל העת, מתאימה לגרים
 • סִגרו את השער
  השיקול הלאומי האמיתי, בניגוד לזה שמנופפים בו מעודדי הגיור המקל, הוא לסגור את השערים בפני מתגיירי הנוחות ולמנוע את המגמה שמטרתה הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה.
 • גיור אנטי־מסורתי
  הצעת הגיור המסורתי של הרב חיים אמסלם, שבה תומך גם הרב אליעזר מלמד, היא בעלת סמך הלכתי רעוע מאוד ותקדם בעיקר את טשטוש הזהות היהודית בחברה הישראלית.
 • לא להפוך את שעת הדחק ללכתחילה
  סבי הרב שלמה גורן זצ"ל כתב ונהג למעשה פעמים רבות מספור לגייר רק כאשר יש כנות מוכחת מצד המתגייר לשמור תורה ומצוות. פרשנויות אחרות או לימוד מתוך מקרים ספציפיים חוטאים למשנתו הברורה.
 • המחלוקת על הגיור ועל היתר המכירה
  בין המחלוקות בעניין היתר המכירה וגיור מסורתיים נמתחים קווי דמיון רבים , הבירור ההלכתי סביב שתי הסוגיות דומה במבנהו, אך מה שמאפיין את התפלגות המחנות הוא השקפת העולם ביחס לאחריות לכלל ישראל , בעיית ההתבוללות לא נכחה בסביבתו של מרן הרב קוק זצ"ל, אולם יש להעריך שאילו הכיר אותה לעומק היה נוטה להקל בגיור כפי שעשה בשביעית.
 • ההסתכלות של הרב קוק על המציאות וסוגיית הגיור בימינו
  בחלק הראשון של השיעור הרב עוסק בהסתכלות האחדותית של הרב זצ"ל על המציאות וההבנה שכל אחד בעם ישראל מקדם את הגאולה בדרכו שלו. בחלקו השני של השיעור הרב עוסק בסוגיית הגיור בימינו ומציג את שני צדדי ההתלבטות.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;