ספר דברים

גודל טקסט

אתר ישיבהפרשה כפשוטה - פרשת ניצבים וילך
ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים, עם הרב איתמר ליברמן.
x
 • פרשת האזינו שבת שובה א-ת פ"ש
  פסוק בפרשה – רמז לימים בהם קוראים בספר תורה , בפסוק שבע תיבות ועשרים וחמש אותיות . האם תחילת דינו של האדם הינה על מו"מ באמונה או על דברי תורה, רמז לעשרת ימי תשובה בברכת הֲשִׁיבֵנוּ אָבִינוּ לְתוֹרָתֶךָ בתפילת שמונה עשרה .
 • העמק דבר פרשת וזאת הברכה - חלק ב'
  שני סוגי תומכי לומדי תורה, אחד שמרגיש זכות לעצמו להחזיק לומדי תורה, ואחד שמחזיק בפועל כדי שלא תפסיק התורה בעולם אך לא רואה לעצמו שום זכות ומעלה בכך וההבדל שבינהם. באורו של הנצי"ב לפסוקים שבתהילים (מזמור ח)"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם", שיונקים ועוללים הנם משל לשני סוגי לומדי תורה האחד שלומד בלי שום דאגות כלל כבבית הוריו, והשני לומד ע"י כך שאחרים מפרנסים אותו. כח התורה מגן על עמ"י מפני שני סוגי אויבים האחד שחושבים עלינו רע בלב, והשני שמחפשים עלילות כיצד לפגוע בעמ"י. שני סוגי הנהגת הקב"ה בעוה"ז: אחד בדרך הטבע, ואחד למעלה מן הטבע. ובני אדם הדבקים ברבש"ע הקב"ה מתנהג עמם למעלה מן הטבע. בימי יהושע הקב"ה התנהג עם בנ"י בהשגחה שהנה למעלה מן הטבע אע"פ שלא היו במדרגה, כדי להצילם וכבוש לפניהם את א"י, וכן בכל דור אם יש צורך בנס אזי רבש"ע מנהיג את עמ"י למעלה מן הטבע אע"פ שאינם ראויים לכך.
 • השמחה שבכפרת יום הכיפורים
  מהו עניין האכילה בערב יום כיפור? מהו עניין כל נדרי? איך מקיימים טוב את מצוות הוידוי? עניין השמחה שבכיפור
 • השירה הזאת
  שירה מבטאת את העומקים שבנפש. שירת האזינו היא ביטוי לעומק הקשר בין הקב"ה לעם ישראל, שלעולם לא יינתק.
 • העמק דבר פרשת וזאת הברכה - חלק א'
  ברכת משה רבנו הנה הברכה הכי גדולה מכל הברכות שהתברכו בנ"י. מהי הסיבה שהתורה ראתה לנכון לציין שברכת משה היתה קודם פטירתו. בשעת מתן תורה בנ"י קבלו את מידת גמ"ח ומידת העבודה שהיתה לפני"כ אצל בני עשיו וישמעאל. מעלה נוספת שזכו אליה בנ"י בשעת קבלת התורה היא שמאז נתינת התורה כח העולם מתברך בשביל בנ"י. ע"י כח הפלפול יוצאים דברי הלכה נוספים. שני דברים שבהם תכלית בנ"י שונה מתכלית הגויים.א: הגויים רק הפרושים משיגים את האלוקים, ואילו בנ"י כולם גם ההמון הפשוט משיג את רבש"ע. ב: הצפי מהגויים הנו רק לדעת שהקב"ה מנהיג את העוה"ז, ואילו בנ"י ע"פ מעשיהם מתברך העולם בין לטוב ובין למוטב. חביבות ישראל מתגלה ע"י חלק הפלפול שניתן לבנ"י. חידושו של הנצי"ב בביאורו את הגמרא שגוי שעוסק בתורה חייב מיתה, היינו דווקא אם עוסק בחלק הפלפול אבל אם סתם לומד פסוקים אינו חיב מיתה. כח העיון של ת"ח מגיע לכול עמ"י. גם מחזיקי התורה זוכים בחלק שווה כלומדי התורה.
 • העמק דבר פרשת האזינו
  באורו של הנצי"ב לדברי רבי אליעזר שאמר לתלמידיו מנעו בניכם מו ההגיון, שקודם כל צריך האדם ללמוד תלמוד בעיון ורק לאמח"כ לעיין ולדקדק במקרא. רעיון נוסף של הנצי"ב שקודם כל צריך האדם לעמול בתורה- בהלכה ובתלמוד ורק ולאחמ"כ לפנות ללמוד חכמות נוספות, ואם ינהג כן כל לימודו ישתמר בידו. היכן רמוז בפרשתנו תשובה לכופרים בהשגחת ד' בעוה"ז גם מעשי ד' שנראים בעיני בני אדם כהרס וכחורבן, באמת כולם לטובת האדם וכדי להשלימו. הקב"ה ברא את כל העולם, ולמעשי בני האדם יש השפעה בעוה"ז בין לטוב ובין לרע ח"ו. חנה בתפילתה פורכת את שלושת הטענות של הכופרים בהשגחת ד' ית' בעוה"ז. הסברו של ר'חיים שמואלביץ' לסיבה שבעקבותה נפטרו לפנינה כל ילדיה הרי היא התכוונה לש"ש לדרבן את חנה להתפלל לקב"ה שיתן לה ילדים.
 • מהות התשובה
  דין ערבות והוכח תוכיח. אדם צריך לקבל על עצמו בקריאת שמע למסור את הנפש. המהר''ל על התשובה - הקב"ה משיב את האדם. התשובה האמתית זה לשוב אל הקב''ה. היחס הנכון בין השמחה בר"ה לאימת הדין
 • פרשת ניצבים וראש השנה
  האדם צריך לדעת לוותר לחבירו וכך גם משמיים יוותרו לו. האדם שרוצה קרבת ה' צריך להיות כנוע ועניו ולהרגיש כאילו עומד לפני ה'.
 • ערבות הדדית
  מציאות העם כציבור ולא כאוסף של יחידים היא הבסיס לעבודת ה' שלנו, והיא הבסיס לחיים שלנו כעם בארץ ישראל.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;