ספר דברים

גודל טקסט

אתר ישיבהפרשה כפשוטה - פרשת ניצבים וילך
ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים, עם הרב איתמר ליברמן.
x
 • מה תפקידנו בעולם ? - דרשת שבת שובה
  מצוות הקהל היא מצווה על המלך לקרוא ועל עם ישראל להקשיב. האדם נברא בצלם אלוקים כי הוא כביכול שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה, אך לכל אחד יש תפקיד ייחודי משלו, וכשם שלכל יהודי יש תפקיד שונה מרעהו כך לכל דור יש תפקיד שונה מחברו. בדורנו אנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות את כל הטוב שה' עושה עמנו.
 • ערבות הדדית בראש השנה
  כל שינוי צריך להיעשות בשלימות, מתוך היערכות אליו, וכך כשעוברים מהנהגת משה להנהגת יהושע נערכים לשינוי בצורה מסודרת. יש בעם ישראל ערבות הדדית, היינו שהמצוות והעבירות מתחלקות בין כולם, וזה משתלם, שכן גדולה מידה טובה ממידת פורענות.
 • רמב"ן על פרשת וילך - חלק ב'
  מהו ההבדל בין ידיעה בפועל לידיעה בכֹח? מי ציווה את יהושע בן נון? האם פרשת 'וזאת הברכה' נכתבה שלא במקומה?
 • רמב"ן על פרשת וילך - חלק א'
  להיכן הלך משה? האם משה רבנו נחלש בזקנותו? האם הקב"ה משגיח ישירות על א"י?
 • מכירת יוסף ויום כיפור
  האחים מכרו את יוסף ביום הכיפורים, איך אנחנו מתקנים את מכירה זו?
 • דרשת שבת שובה - דור של קידוש ה'
  מצוות קידוש ה', ומתי יש חובה למסור את הנפש. כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו. אנחנו דור של קידוש ה'. יש הרבה זכויות לדור שלנו. ציפייה לגאולה.
 • רמב"ן על פרשת ניצבים - חלק ב'
  מהם "הנסתרות"? האם תהיה בחירה חופשית בימות המשיח? כיצד מקיימים "בפיך ובלבבך לעשותו"?
 • רמב"ן על פרשת ניצבים - חלק א'
  לפני מי עם ישראל היו ניצבים? האם יכולים להיוולד ילדים רשעים מאבות צדיקים? מה פירוש "למען ספות הרוה את הצמאה"?
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;