פרשת ויגש

גודל טקסט

ישיבהשיחת מוצ"ש בשידור חי!
מיד במוצאי השבת נעביר כאן בשידור חי את שיחתו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א לפרשת ויגש.
x
 • בין עשרה בטבת לפרשת ויגש
  גזירת הריגת עשרת הרוגי מלכות נגזרה בעקבות מכירת יסף, אך הקטרוג החל רק בימי מלכות רומי: בגלל שנאת החינם, או בגלל שעשיו (אבי רומי) היה מכבד הורים | צום עשרה בטבת נסמך תמיד לפרשת ויגש מכיוון שאירעו בו מכירת יוסף, פטירת אברהם אבינו ומכירת הבכורה , וגם מכיוון שבתאריך זה החלה הגלות, ובפרשה יעקב גולה למצרים | כאשר חוייבנו לתרגם את התורה ליוונית נפגעה העצמיות שלנו כ'עם לבדד ישכון'.
 • המתח בין יהודה ליוסף
  האחים ניסו למכור את יוסף, והוא מצידו התנכר אליהם, עד לאיחוד שבפרשתנו, לאחר העימות בין יהודה ליוסף | המתח ממשיך בדורות הבאים בין מלכות יהודה לישראל, כשיהודה מבטא את הקודש שכלפי חוץ ויוסף את הקודש הפנימי | כל אחד מהכוחות הללו צריך להתפתח בנפרד, ולבסוף יהיה איחוד ביניהם באופן שלא מצמצם אף אחד מהם.
 • העמק דבר פרשת ויגש חלק ב'
  תשובת הנצי"ב בעקבות הרמב"ן לשאלה מדוע יוסף לא שלח לאביו להודיע שהנו חי וקים, מדוע דווקא כעת יוסף לא מתאפק ומגלה לאחיו את זהותו, הסבר התוכחה לאחים במילים "העוד אבי חי"?. הסבר הנצי"ב שדברי יוסף לאחים " אשר מכרתם אותי הנה" אמר לאחים בלחש בלי שאף אחד ישמע מבלעדיהם. ההבדל בין עצבון ל חרי ועפי"ז הסבר הפסוק "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעינכם כי מכרתם אותי הנה" מתיחס לשתי כיתות שישנם באחים לגבי היחס למעשה המכירה.
 • העמק דבר פרשת ויגש חלק א'
  כל עליית ראשון יהודה מדבר באזני יוסף בלחש בלי שאף אחד ישמע, פרוש המילה "דבר" שנראית כמיותרת ח"ו מה הכוונה אח "קטן " הרי בנימין אינו קטן? ההבדל בין נותר לבין נשאר, והשינוי בין דברי יעקב שאמר "והוא לבדו נשאר" לבין דברי יהודה שאמר "ויותר הוא לבדו לאמו". מדוע יהודה אומר "ואביו" ולא ואבינו. שינוי בדעת יוסף בפרשת מקץ שבהחלה רצה שבנימין יבוא לתמיד ואח"כ שינה את דעתו ואמר ש עכ"פ ירד עמם כעת וא"כ יש חשש שכל מעשה הגביע אינו אלא ערמה.
 • האם האבות קיימו את כל התורה?
  הרב מוציא ממכירת יוסף את היסוד האמוני שאנו צריכים להתעלות מתוך המשברים ולהבין שהם הגיעו לנו מה' כדי שתנקן את עצמו. הרב עוסק בשאלה איך אנו אומרים שהאבות קיימו את כל התורה כולה והרי יעקב נשא שתי אחיות, יהודה נשא את כלתו, עמרם את דודתו ומביא שלוש תשובות של המהרל איך ליישב את זה
 • פירוש הרמב"ן על פרשת ויגש חלק ב'
  האם יעקב ידע על מכות? כמה פרעה שאל את יעקב כמה ימי שני חייו? מדוע הפרשה מספרת לנו את כל הניהול הכלכלי של יוסף?
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;