יהודית (אשת רבי חייא)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יהודית הייתה אשתו של רבי חייא, ואמם של האמורא רבי אושעיא‏[1], יהודה, חזקיה, ורבי בא‏[2].

יחסיה עם רבי חייא[edit]

לפי הגמרא במסכת קידושין, יהודית מררה את חיי את בעלה, אך למרות זאת הוא נהג לכבדה, וכאשר היה מוצא דבר העשוי לגרום לה שמחה, היה מביא לה. שאל אותו אחיינו רב, למה הוא משתדל לשמח אותה, בעוד שהיא מצערת אותו; השיב לו רבי חייא: די לנו להכיר טובה לנשותינו, על כך שהן מגדלות את בנינו, ומצילות אותנו מחטא של הרהור בנשים אחרות‏[3].

סבלה ורצונה בעקרות[edit]

לאחר שילדה כמה זוגות תאומים, דבר המגביר את סבל הלידה, היא רצתה להפסיק לקיים חיי אישות עם בעלה. בעקבות זאת, היא אמרה לרבי חייא בשם אמה, שאביה קידשהּ בהיותה קטנה, ולכן היא נחשבת לאשת איש של בעלה הראשון, ואסורה על רבי חייא. על כך ענה רבי חייא שעדות האם לא מהימנה שכן היא פסולה להעיד משתי סיבות, כאשה היא פסולה להעיד, וכן מעצם היותה קרובה הפסולה לעדות. אמרו לפניו: והלא יש עדים שאביה אכן קיבל עבורה קידושין, הגיב רבי חייא: עדים בצד אסתן ותאסר, כלומר: כל עוד לא יתברר הדבר, אין לי לחשוש לכך‏[4].

מקרה דומה שהתרחש לאחר מכן, מסופר במסכת יבמות: יהודית רצתה לגרום לעצמה עקרות כדי למנוע מעצמה לידות נוספות, אך חששה מהאיסור הנובע מביטול מצוות פרייה ורבייה. היא שינתה את לבושיה, ובאה לפני רבי חייא בשאלה אם היא מחויבת במצוות פרייה ורבייה, ומשנענתה בשלילה, שתתה סם שגרם לה להיות עקרה. כאשר שמע זאת רבי חייא, הוא נענה בצער: הלוואי והיית יולדת לי עוד כרס אחת, והיו לי עוד שני ילדים נוספים.‏[5]

בניה התאומים היו רבי יהודה ורבי חזקיה, ובנותיה התאומות נקראו בשם פזי וטוי.‏[6]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. ראו: יבמות מו ב
  2. מוזכר בתלמוד ירושלמי, דמאי פ"ה.
  3. יבמות סג ב. ורש"י שם
  4. קידושין יב א
  5. יבמות סה ב
  6. יבמות סו א