חזקיה (אמורא)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
חזקיה
תקופתו סוף תקופת התנאים ותחילת תקופת האמוראים
מקום פעילות ארץ ישראל
דור ראשון לאמוראי ארץ ישראל
בית מדרש בטבריה
רבותיו רבי יהודה הנשיא, רבי חייא, רב יצחק, רב כהנא (הראשון)
חבריו רבי ינאי, בר קפרא,
תלמידיו רבי יוחנן
מקום קבורתו טבריה

חזקיה היה אמורא בדור הראשון לאמוראי ארץ ישראל, בנו של רבי חייא ורבו של רבי יוחנן, והוא אותו "חזקיה" המוזכר בתלמוד פעמים רבות‏[1].

לדעת רש"י הוא נחשב גם לתנא[2], וכן דעת התוספות[3].

על חבריו נמנו רבי ינאי שהיה קשיש ממנו‏[4], בר קפרא[5], רב כהנא (הראשון)[6], ורבי יהושע בן לוי[7].

על תלמידיו הגדולים נמנה רבי יוחנן, וכל זמן שהוא היה קיים, לא מונה רבי יוחנן לראש ישיבה, מפאת כבוד רבו.

בית מדרשו היה בטבריה ומסופר כי הוא קרא את המגילה בטבריה גם בי"ד באדר וגם בט"ו באדר, מכיוון שהסתפק האם עיר מוקפת חומה, היא עיר שמוגנת מארבעת צדדיה, ואם כן גם עיר כזו שיש את הכנרת בשפתה נחשבת לעיר מוקפת, או שמא הגדר של חומה הוא, שהעיר מכוסה מכל ארבעת צדדיה ולא ניתן לרגל בה מבחוץ‏[8].

תורתו[edit]

"אומר להם הקב"ה: מכם יבאו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה. יבא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים, יבא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל, תבא אשת פוטיפרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה, יבא נבוכדנצר ויעיד בחנניה, מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם, יבא דריווש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפלה, יבא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני ויעידו בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה. אמרו לפניו: רבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה אמר להן הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם! מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת? אלא אף על פי כן מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. מיד כל אחד [ואחד] נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא"[9]

ראו גם[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. כך נקט בפשטות בערכי תנאים ואמוראים, וראה עוד בעבודה זרה מו א
  2. חולין קו א
  3. עבודה זרה לח א
  4. זבחים טו א
  5. סנהדרין ק א
  6. מנחות כג ב
  7. זבחים קט א
  8. מגילה ה ב
  9. עבודה זרה ג א