רבי חייא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי חייא רבא או רבי חייא הגדול (הוא סתם רבי חייא) היה חכם בדור המעבר בין תנאים לאמוראים, תלמידו המובהק של רבי יהודה הנשיא.

תורתו[edit]

סופר דינים מרגליות הים סנהדרין כח. אות ה

  • שמונה אבות שהן עשרים וארבעה סנהדרין כח..
  • ארבע מדברי תורה וארבע מדברי סופרים יבמות מ:.
  • שמונה ספיקות נאמרו בגר, ארבעה לחייב וארבעה לפטור חולין קלד..
  • ארבעה מיני מדינה ושלושה מיני אומנות פסחים מב:.

מכנה את רב "בר פחתי" ציין לזה מסורת הש"ס נזיר נט.

  • ברכות יג:, מג., שבת ג:, כט., נזיר נט.

לקריאה נוספת[edit]