לקוטי פנחס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר העוסק בהלכות פדיון הבן בכור. הספר בנוי כדלהלן.

שולחן ערוך יורה דעה (סימן ש"ה) הלכות פדיון הבן, מאת מרן רבי יוסף קארו ראב"ד ור"מ בצפת.

מפה הפרושה על השולחן, מאת רבי משה איסרליש ראב"ד ור"מ בקראקא.

ועל דגליהם הספרים הישנים שנדפסו מכבר מקדמת דנא בצדי השולחן ערוך ואלו הם:

והספרים החדשים תוספת לשבח.

המחבר הינו רבי פנחס זליג הכהן שוורץ (השני) ב"ר נפתלי הכהן שווארץ, מו"צ ודיין בקליינווארדיין בהונגריה שחיבר ספרים רבים.

הסכמות[edit]

הספר קיבל תשע (9) הסכמות מהרבנים דלהלן כפי סדר הדפסתם:

הערות[edit]

  1. נספה בשואה
  2. נספה בשואה
  3. נספה בשואה