באר היטב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

באר היטב הוא פירוש על ארבעת חלקי השולחן ערוך רבי יהודה אשכנזי, דיין בטיקטין (על חלקי אורח חיים ואבן העזר) שהושלם על ידי רבי זכריה מנדל מבעלז (על חלקי חושן משפט ויורה דעה).

מאז הדפסתו לראשונה בשנת תק"ב, זכה הפירוש לתפוצה נרחבת, וכיום הוא מודפס בכל מהדורות השולחן ערוך.

הספר עצמו נכתב כהמשך לחיבור בשם זה שכתב רבי ישעהי ב"ר אברהם ובו תמצית הפסקים המובאים במגן אברהם ובט"ז, והוא התקבל ונפוץ בקהילות ישראל. אולם, בשל דלותו של המחבר, הספר הודפס בקיצור נמרץ, ולכן חיבר ר' יהודה מטיקטין את חיבורו שהוא כעין הרחבה ל'באר היטב' הקדום (שכיום איננו מצוי בידינו, יתכן שמפאת חיבורו של ר' יהודה). כמו כן, הוסיף ר' יהודה פסקים מספרי השו"ת וחיבורים נוספים.

במהלך הדורות, חדרו לתוך הספר הערותיהם של גדולים שונים שהעירו עליו, אולם במהדורות החדשות והמתוקנות של השו"ע תוקן הדבר.

לאור מרכזיותו של פירוש זה, בחר החפץ חיים להדפיסו לצד המשנה ברורה, יחד עם שערי תשובה (שמצטטו כמעט בכל הערה).