ספרי הנביאים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נביאים הוא החלק השני (האמצעי) בתנ"ך, העוסק בתקופת הנביאים, החל מפטירת משה רבנו ועד תחילת בית שני.

נביאים ראשונים=[edit]

נהוג לחלק את "נביאים" לשני חלקים: נביאים ראשונים ונביאים אחרונים.

החלק הראשון של ספרי נביאים מורכב מארבעה ספרים: יהושע, שופטים, שמואל (א' וב') ומלכים (א' וב'). ספרי נביאים ראשונים הם ברובם סיפוריים, ועוסקים בתקופה שבין מות משה וכיבוש הארץ, לחורבן בית ראשון.

יהושע[edit]

ספר יהושע עוסק בכניסת עם ישראל לארץ וכבישתה, בהנהגת יהושע בן נון. בהמשך מתוארת חלוקת הארץ לשבטים, ובסופו צוואת יהושע לעם ומותו.

שופטים[edit]

בספר מתוארת תקופת השופטים, שנמשכה ממות יהושע ועד לידת שמואל. לאחר מות יהושע לא היה מלך לעם ישראל, ומוזכר כמה פעמים הביטוי: "איש הישר ביעיניו יעשה". בספר מתואר תהליך מעגלי, החוזר על עצמו פעמים רבות במשך מאות שנים: עם ישראל חוטא, וה' מביא עליו עונש בדמות אחד הגויים, המשעבד אותו. קם שופט, המשיב את העם בתשובה, מוליך אותו למלחמה ומנצח. לאחר מות השופט, חוטאים העם שוב, משתעבדים שוב, וחוזר חלילה.

שמואל[edit]

ספר שמואל מספר את תולדות חייו של שמואל הנביא, מלכות שאול ולאחר מכן מלכות דוד. עפ"י החלוקה הנוצרית, הספר מחולק לשני חלקים.

מלכים[edit]

הספר מתאר את מלכות שלמה, בניין בית המקדש הראשון ותולדות מלכי יהודה וישראל, עד לחורבן בית המקדש הראשון. עפ"י החלוקה הנוצרית, הספר מחולק לשני חלקים.

נביאים אחרונים[edit]

בניגוד לנביאים הראשונים, ספרי הנביאים אחרונים מורכבים בעיקר מנבואות ארוכות, וכמעט אין בהם סיפורים.

החלק מורכב מספרי הנביאים ישעיה ירמיה ויחזקאל, ומספרי תרי עשר: הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, נחום, מיכה, חבקוק, צפניה, חגי זכריה מלאכי.

ישעיה[edit]

מכיל את נבואותיו של ישעיהו בן אמוץ, שהתנבא בתקופת המלכים עוזיהו בן אמציה, יותם בן עוזיהו, אחז בן יותם וחזקיהו בן אחז. הספר כולל נבואות פורענות ונחמה, על ישראל ועל עמים נוספים.

ירמיהו[edit]

מכיל את נבואותיו של ירמיהו בן חלקיהו, שחי בתקופת חורבן בית ראשון. הוא ניסה להשיב את העם בתשובה, אך לא הצליח, ובהמשך התנבא שירושלים תיכבש על ידי בבל, אך לא האמינו לו - עד החורבן.

בסוף הספר מתואר רצח גדליה בן אחיקם, ושארית ישראל עוזבת את הארץ.

יחזקאל[edit]

מכיל את נבואותיו של יחזקאל בן בוזי, שחי בבבל בתקופת הגלות. בספר מואר גם מעשה מרכבה.

תרי-עשר[edit]

  • ספר הושע- נבואותיו של הושע בן בארי שהתנבא בתקופת ירבעם בן יואש מלך ישראל, ועוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה. עיקר הספר הוא נבואות תוכחה ופורענות על עם ישראל.
  • ספר יואל- נבואותיו של יואל בן פתואל. עוסק בנבואה על ארבה שיגיע לארץ ישראל, ובנבואות על אחרית הימים.
  • ספר עמוס- נובא על ידי עמוס הנביא, שחי בממלכת ישראל בתקופת ירבעם בן יואש. עוסק בעיקר בנבואות תוכחה ובפורענות על ממלכת ישראל.
  • ספר יונה- סיפור על הנביא יונה בן אמיתי, שנשלח על ידי ה' לנבא על נינוה, וניסה להתחמק.