רבי שמעון בן אליקים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי שמעון בן אליקים
תקופתו דור שני ושלישי לאמוראים בארץ ישראל
דור שני ושלישי
רבותיו רבי יוחנן, ריש לקיש
חבריו רבי אלעזר בן פדת וחבריו

רבי שמעון בן אליקים הוא אמורא בדור השני והשלישי לאמוראי ארץ ישראל.

הוא למד בישיבת טבריה, אם כי ישנן סתירות בקשר למעמדו, אם היה חברו או תלמידו של רבי יוחנן, או תלמיד תלמידיו. במסכת סנהדריןבבלי סנהדרין ל ב הוא מוזכר שעמל לסמוך את רבי יוסי ברבי חנינא, מי שהיה חבירו של רבי יוחנן, לעומת זאת, אנו מוצאים שריש לקיש מתייחס אליו כתלמיד. בתלמוד הירושלמי מובאת גרסה הפוכה, כי רבי יוסי ברבי חנינא עמל לסמוך את רבי שמעון בן אליקים, וכדי ליישב את הסתירות, מעדיף בעל הערכי תנאים ואמוראים גרסה זו.

במסכת חוליןבבלי חולין מח, הוא מוזכר במחלוקת הלכתית יחד עם רבי יוחנן ותלמידיו, "מחט שנמצאה בריאה, רבי יוחנן ור' אלעזר ורבי חנינא מכשרי, רבי שמעון בן לקיש רבי מני בר פטיש ורבי שמעון בן אליקים טרפי".

הוא דן עם רבי אלעזר בן פדת בהלכהבבלי בכורות נו א, מזכיר רבות הלכות בשמובבלי חולין ז א, הוא היה גם תלמידובבלי כתובות נ ב, והיו שניהם ידועים, כהיחידים מבין תלמידי רבי יוחנן שדנו דיני דגרמיבבלי ב”ק קיז ב.


הערות שוליים