רבי שמעון גרינפלד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שמעון גרינפלד (מהרש"ג) היה רב ופוסק ידוע בהונגריה.

נולד בשנת תרכ"א בחוסט. בגיל 11 החל ללמוד בישיבתו של המהר"ם שיק בעיר. לאחר נישואיו עבר למונקאטש וניהל בה ישיבה, ובשנת תרס"ח החל לכהן כרב, אב"ד וראש ישיבה בסמיהאלי. נחשב היה לאחד מגדולי פוסקי דורו בהונגריה, ושאלות כבדות משקל וחשובות הופנו אליו.

שקד על לימוד התורה יומם ולילה, ונהג להכין את השיעור בביתו עם התלמיד החלש ביותר בלימודים. לימד בדרך שונה משאר הישיבות בהונגריה ואמר כי רק בפעם החמישית שחוזרים על הנלמד בגמרא מתחילים להבין את העניין ורק בפעם העשירית שחוזרים על הלימוד מבינים את העניין על בוריו.

נודע בדייקנותו, בבקיאותו הגדולה ב"חושן משפט" וכמומחה הגדול ביותר בעניין התרת עגונות. נתבש"ם (נתבקש לישיבה של מעלה) בי"ט בשבט ה'תר"ץ.

חיבר את שו"ת מהרש"ג.

לקריאה נוספת[edit]

  • אהרן סורסקי, מרביצי תורה מעולם החסידות חלק ג', בני ברק תשמ"ז, עמ' ר- רכא