תבנית:הידעת?/ב' טבת ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מחשבי קיצין

כמה וכמה מגדולי ישראל היו בטוחים בכך ששנת ה'ת"ח היא שנת הגאולה:

  • "אמנם נתעלמה כמה קיצים בעוונותינו, אמנם לא יעבור משנת ת"ח לכל הדברים שבעולם" (פירוש הרמ"ק שמות חלק ב דף י, נדפס ב"אור החמה").
  • "בשנת ת"ח יקומו המתים מן העפר" (מגדל דוד לר' מרדכי דאטו).
  • "בשנת ת"ח יקח המשיח המלוכה ממנו (מהשולטן התורכי)" (ר' נפתלי כץ, הובא בעמק המלך. הובאו כולם ב"החסידות מדור לדור" במבוא).