Difference between revisions of "יהושפט בן אסא"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
'''יהושפט בן אסא''' היה [[ממלכת יהודה|מלך יהודה]] הרביעי. בנו של [[אסא]] המלך ועזובה בת שלחי. החל למלוך בגיל 35, בשנה העשרים וחמש ל[[אחאב]] [[ממלכת ישראל|מלך ישראל]]. מלך על יהודה במשך עשרים וחמש שנה. היה מלך צדיק, הסיר את במות ה[[עבודה זרה]] ואת ה[[אשרה|אשרות]] מיהודה, שלח את שריו להפיץ את התורה בעם, ואמרו עליו: "בשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו, וקורא לו רבי רבי, מרי מרי" {{מקור|מכות כד ע"א|כן}}. הנביאים בזמנו היו: [[יהוא בן חנני]], [[עובדיה]], מיכיהו בן ימלה, יחזיאל בן זכריה הלוי מבני אסף ואלעזר בן דודהו. הכהן הגדול בימיו היה אמריהו. מלכי ישראל בזמנו היו אחאב בן עמרי, [[אחזיה בן אחאב]] ו[[יהורם בן אחאב]]. יהושפט השלים עעם אחאב, ושניהם יחדיו נלחמו במלך ארם, מלחמה בה מת אחאב כדברי הנביא מיכיהו. אמנם, הנביא יהוא הוכיח את יהושפט על התחברותו עם אחאב הרשע, אך אמר שבזכות צדקותו לא יענש על כך. כשעלה מלך עמון למלחמה על יהושפט, התפלל לה' שיעזור לו במלחמתו, והמלחמה התנהלה בדרך נס, כך שאויביו נלחמו זה בזה. התחבר גם עם בנו של אחאב, אחזיהו, למרות היותו רשע, ויצר ביחד עמו קשרי מסחר דרך נמל אופיר (אזור [[אילת]] של ימינו), קשרים שלא עלו יפה "כי נשברו אניות", כנבואת אלעזר בן דודהו, כעונש על התחברותו עם אחזיהו. בסוף ימיו נלחם יחד עם יהורם בן אחאב ומלך אדום כנגד מישע מלך מואב, מלחמה שנוצחה בעזרת נס, כנבואת הנביא [[אלישע]]. שנתיים לפני מותו המליך תחתיו את [[יהורם בן יהושפט|יהורם]] בנו. תולדותיו מסופרות בספר {{מקור|מלכים א כב}}, {{מקור|מלכים ב ג}} ו{{מקור|דברי הימים ב יז$דברי הימים ב יז-כ}}.  
+
'''יהושפט בן אסא''' היה [[ממלכת יהודה|מלך יהודה]] הרביעי. בנו של [[אסא]] המלך ועזובה בת שלחי. החל למלוך בגיל 35, בשנה העשרים וחמש ל[[אחאב]] [[ממלכת ישראל|מלך ישראל]]. מלך על יהודה במשך עשרים וחמש שנה. היה מלך צדיק, הסיר את במות ה[[עבודה זרה]] ואת ה[[אשרה|אשרות]] מיהודה, שלח את שריו להפיץ את התורה בעם, ואמרו עליו: "בשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו, וקורא לו רבי רבי, מרי מרי" {{מקור|מכות כד ע"א|כן}}. הנביאים בזמנו היו: [[יהוא בן חנני]], [[עובדיה]], מיכיהו בן ימלה, יחזיאל בן זכריה הלוי מבני אסף ואלעזר בן דודהו. הכהן הגדול בימיו היה אמריהו. מלכי ישראל בזמנו היו אחאב בן עמרי, [[אחזיהו בן אחאב]] ו[[יהורם בן אחאב]]. יהושפט השלים עם אחאב, ושניהם יחדיו נלחמו במלך ארם, מלחמה בה מת אחאב כדברי הנביא מיכיהו. אמנם, הנביא יהוא הוכיח את יהושפט על התחברותו עם אחאב הרשע, אך אמר שבזכות צדקותו לא יענש על כך. כשעלה מלך עמון למלחמה על יהושפט, התפלל לה' שיעזור לו במלחמתו, והמלחמה התנהלה בדרך נס, כך שאויביו נלחמו זה בזה. התחבר גם עם בנו של אחאב, אחזיהו, למרות היותו רשע, ויצר ביחד עמו קשרי מסחר דרך נמל אופיר (אזור [[אילת]] של ימינו), קשרים שלא עלו יפה "כי נשברו אניות", כנבואת אלעזר בן דודהו, כעונש על התחברותו עם אחזיהו. בסוף ימיו נלחם יחד עם יהורם בן אחאב ומלך אדום כנגד מישע מלך מואב, מלחמה שנוצחה בעזרת נס, כנבואת [[אלישע בן שפט]]. שנתיים לפני מותו המליך תחתיו את [[יהורם בן יהושפט|יהורם]] בנו. תולדותיו מסופרות בספר {{מקור|מלכים א כב}}, {{מקור|מלכים ב ג}} ו{{מקור|דברי הימים ב יז$דברי הימים ב יז-כ}}.  
  
 
{{מלכים}}
 
{{מלכים}}

Latest revision as of 15:13, 2 April 2017

יהושפט בן אסא היה מלך יהודה הרביעי. בנו של אסא המלך ועזובה בת שלחי. החל למלוך בגיל 35, בשנה העשרים וחמש לאחאב מלך ישראל. מלך על יהודה במשך עשרים וחמש שנה. היה מלך צדיק, הסיר את במות העבודה זרה ואת האשרות מיהודה, שלח את שריו להפיץ את התורה בעם, ואמרו עליו: "בשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו, וקורא לו רבי רבי, מרי מרי" (מכות כד ע"א). הנביאים בזמנו היו: יהוא בן חנני, עובדיה, מיכיהו בן ימלה, יחזיאל בן זכריה הלוי מבני אסף ואלעזר בן דודהו. הכהן הגדול בימיו היה אמריהו. מלכי ישראל בזמנו היו אחאב בן עמרי, אחזיהו בן אחאב ויהורם בן אחאב. יהושפט השלים עם אחאב, ושניהם יחדיו נלחמו במלך ארם, מלחמה בה מת אחאב כדברי הנביא מיכיהו. אמנם, הנביא יהוא הוכיח את יהושפט על התחברותו עם אחאב הרשע, אך אמר שבזכות צדקותו לא יענש על כך. כשעלה מלך עמון למלחמה על יהושפט, התפלל לה' שיעזור לו במלחמתו, והמלחמה התנהלה בדרך נס, כך שאויביו נלחמו זה בזה. התחבר גם עם בנו של אחאב, אחזיהו, למרות היותו רשע, ויצר ביחד עמו קשרי מסחר דרך נמל אופיר (אזור אילת של ימינו), קשרים שלא עלו יפה "כי נשברו אניות", כנבואת אלעזר בן דודהו, כעונש על התחברותו עם אחזיהו. בסוף ימיו נלחם יחד עם יהורם בן אחאב ומלך אדום כנגד מישע מלך מואב, מלחמה שנוצחה בעזרת נס, כנבואת אלישע בן שפט. שנתיים לפני מותו המליך תחתיו את יהורם בנו. תולדותיו מסופרות בספר מלכים א כב, מלכים ב ג ודברי הימים ב יז-כ.