אגדתות

גודל טקסט

חופשימהי הדרך הכי טובה לנחם אבלים?
ר' יוחנן היה מנחם אבלים בכך שסיפר להם על מות בנו העשירי. כיצד ניחם אותם ר' יוחנן? האם לא די במות הנפטר עליו יושבים שבעה?
x
 • אם בישראל ותורת ארץ ישראל
  תורת ארץ ישראל מפרשת את הכתובים במבט כלל ישראלי ובאופן שמגדיל את חסדי ה' עימנו, והדבר מתבטא גם בפרשנות של שירת דבורה.
 • ברית המילה של מלכות אפרים
  במדרש אחד נאמר שבמלכות אפרים מנעו ברית מילה, ולכן עצר אליהו את הגשם, אך במדרש אחר נאמר שהם קיימו אותה ובזכות זו אליהו הוריד להם גשם, ובהסבר הסתירה.
 • החסיד שגידל בהמה דקה
  חז"ל מספרים על חסיד שלא נמצא בו דופי, שלצורך רפואתו גידל בביתו בהמה דקה וינק ממנה, וחבריו ראו בכך עוון. זהו משל על המחלוקת האם לצורך לימוד תורה מותר להתפרנס מאדם אחר.
 • ביצת בר יוכני
  חז"ל מספרים שפעם אחת נפלה ביצת עוף גדול והטביעה ששים כרכים ושיברה שלש מאות ארזים. זהו משל לקשר של משה רבנו לנשמות ישראל.
 • רבי שמעון בדרך לרומי
  בפני רשב"י נשאלה שאלה על טומאת דם השרץ, זהו רמז להתמודדות עם דמותו של ראובן איסטרובלי שהוא עשיר יהודי הנראה כמו גוי והוא מקורב למלכות, ועל ההיתר לקבל ממנו סיוע.
 • דוד ובת שבע - הספור שלא שמעתם
  הרמב"ם סבור שאוריה החתי היה גוי; וממילא ה"נשואים" שלו עם בת שבע היו אסורים וחסרי תוקף. צריך להבין את כל השתלשלות העניינים סביב הפרשיה באופן אחר; ויש לכך סימוכין בכתוב ובמדרש.
 • חזרת עם ששים ריבוא קלפים
  במסכת בכורות מובאת ברייתא המספרת על חזרת שיש בה ששים ריבוא קלפים (עלים), ועל יתוש שיש לו ששים רבוא קלפים בבית המסס (מקום במערכת העיכול) שלו. זהו משל על חזרת נשמות בגלגול.
 • היבוסי ומערת המכפלה
  במדרש מובא שהחיתים שמכרו לאברהם את מערת המכפלה היו בעצם יבוסים, והסכימו בתנאי שלא יירש את ירושלים אלא בהסכמתם, המדרש מרמז לקשר שבין היבוסי לבין ירושלים של מעלה.
 • לנסות בם את ישראל
  ה' השאיר בארץ את הגויים כדי לנסות בם את ישראל, והמדרש משווה בין נסיונות שונים שהתנסו אברהם אבינו ודניאל, ובכך מתבארת מהות הנסיון שבספר שופטים
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;