<span class='rotateText'><span class='colordLetters'>פ</span><span class='colordLetters'>ו</span><span class='colordLetters'>ר</span><span class='colordLetters'>י</span><span class='colordLetters'>ם</span></span>
לדף מיוחד לכבוד פורים

בית דין לגזירות טובות - לנשים בלבד!

כבכל שנה גם השנה התקיים בית דין לגזירות טובות בראשות הרב שמואל אליהו, חכם ישועה בן שושן, הרב אלישע וישליצקי. האירוע הועבר בשידור חי.

גודל טקסט
נשים יקרות!
כבכל שנה גם השנה יתקיים בית דין לגזירות טובות בראשות 
הרב שמואל אליהו, חכם ישועה בן שושן, הרב אלישע וישליצקי.

ביום שני ט"ו אדר -פורים ירושלים

ב 11:00 'למלכה אין בית' תפילות נגונים והמתקת הדינים לכל בנות ישראל ולשיבת השכינה למקומה עם הרבנית טובה בזק נשות עמונה בליוי להקת אחותי.

ב11:30 בית דין לגזירות טובות.

בבית הכנסת "היכל יעקב" 
רחוב ריינס 17 קרית משה ירושלים
בית דין.jpg
צילום: אתר הרב

שידור חוזר מהאירוע:לשליחת שמות לבית הדיןתגיות: פורים