בית המדרש

x
 • קריאה
76 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  דרכי קירוב רחוקים - 2

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  כדי לקרב רחוקים צריך להגדיל את הנקודה הטובה שבאחר. תחילת התשובה אל ה' היא התשובה אל העם והגאולה העתידה אינה תלוי בתשובה, אלא בעיקר בתשובה לעם ישראל.

  הרה"ג חיים שטיינר | ה' אדר ב' התשע"ד
  undefined
  49 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  דרכי קירוב רחוקים

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  עקרון חשוב בקירוב רחוקים הוא הלימוד בדבר בין אדם לחבירו. בנוסף לזה חשוב ללמד אמונה. לפני שנוקטים בשום צעד כלפי השני צריך להוכיחו, והידיעה להוכיח תלויה בידיעת סתרי תורה. ומתוך תשובה נזכה להגיע לגאולה.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"א אדר א' התשע"ד
  undefined
  44 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  שלבי הנסיגה של מנהיגים בישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  גבולות הצהרות בלפור כללו גם את עבר הירדן המזרחי. מדוע יותר נשיא המדינה חיים וייצמן על חלק זה של ארץ ישראל? החלטת חבר הלאומים בוועידת סאן-רמו על בניית בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל, ומתוך כך ביטול שלושת השבועות. ביקורות הרבנים כנגד תכנית החלוקה של ארץ ישראל של האו"ם.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ט שבט תשע"ד
  undefined
  45 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  פירותיה הקדושים של ארץ ישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  מחלוקת הטור והב"ח לעניין אמירת "לאכול מפירותיה ולשבוע מטובה". גם אילנות הסרק ייתנו פירות לעתיד לבוא. פירות ארץ ישראל רומזים לקב"ה. בפריחת ארץ ישראל אנו רואים את הגאולה. ארץ ישראל מתעוררת לקראת עם ישראל החוזר אליה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ט"ז שבט תשע"ד
  undefined
  57 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  'מסע ההסברה' של הרצי"ה קוק על ארץ ישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  אצל הרצי"ה הכל נבע מתוך תורה. ההסברה שלו הייתה בצורה מאוד שיטתית ורחבה, גם בהיגיון אך בעיקר להסביר מתוך התנ"ך שהוא הבסיס לכל. הרצי"ה דאג למצב של עם ישראל בכל הארץ וכל זמן.

  הרה"ג חיים שטיינר | ב' שבט תשע"ד
  undefined
  38 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  משמעות נס החנוכה דווקא על ידי השמן והמנורה

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  עיקר הגזירה של היוונים הייתה על התורה, לכן שבט לוי, שעניינו שמירת ולימוד התורה בעם ישראל, הם אלה שנלחמו ביוונים. מסיבה זו נעשה הנס במנורת המקדש ובשמן, שהם מסמלים את התורה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ג' טבת תשע"ד
  undefined
  47 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  האם המטרה מקדשת את האמצעים?

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  מתי מותר לבטל מצוות? עיון בסוגיית "חטא בשביל שיזכה חבריך", ומסקנות לעניין פינוי ישובים, ישוב הארץ ומשאל עם.

  הרה"ג חיים שטיינר | ה' כסלו התשע"ד
  undefined
  43 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  הגולן וסיני - ארץ ישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  דין הגולן, סיני ועבר הירדן המזרחי: אדמות אלו הן אדמות של ארץ ישראל.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ז תמוז התשע"ג
  undefined
  38 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  גבול צפון וסוריה בהלכה

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  לכאורה נראה מהפסוקים שדוד כבש את ירושלים לפני שכבש את ארם צובא. אך על פי תהילים רואים שדוד אמנם כבש את המקום אך השאיר אותו בידי ארונה היבוסי ועל כך יש עליו ביקורת.

  הרה"ג חיים שטיינר | י"ג סיון התשע"ג
  undefined
  38 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  הישיבה והצבא - פגישת הרצי"ה עם שר הביטחון (שיעור סיכום)

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  הרמב"ם כותב ששבט לוי לא יוצא למלחמה, ומתרץ הרב הנזיר ששבט לוי לא יוצאים למלחמת כיבוש כי אין להם נחלה. אבל למלחמת פיקוח נפש יוצאים. בפגישה עם שר הביטחון הסביר הרצי"ה בניגוד לשאר הרבנים את חשיבות לימוד התורה בכך שהוא המדע המיוחד לישראל ושאין תלמיד שפטור מהצבא - יש תלמיד שדוחה גיוס עד שישתלם בגיבוש אישיותו הרוחנית

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ב סיון התשע"ג
  undefined
  41 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  הגיוס באנגליה לעומת הגיוס בארץ ישראל (אגרות ראי"ה)

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  באגרת כותב הראי"ה קוק זצ"ל לרב ד"ר הרץ - רבה של אנגליה לאחר מלחמת העולם הראשונה. באיגרת מביא הראי"ה שלוש מקורות על חשיבות הלימוד של ת"ח, ואת האיסור לגייסם. הרצי"ה מסביר מדוע שלוש מקורות אלו אינם שייכים בזמנינו - בזמן מלחמת מצווה

  הרה"ג חיים שטיינר | ח' סיון התשע"ג
  undefined
  47 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  הישיבות והצבא ע"פ מרן הרצי"ה

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  הסיפור על הכרוז המזוייף של מרן הראי"ה קוק זצ"ל הקורא לאי גיוס בני הישיבות והסברו עפ"י הרצי"ה. החובה על כל יהודי להציל את חברו אפילו בספק סכנה וכל שכן כשמדובר בהצלת קיומם של ישראל בארצם. בשעת מלחמה אף בסכנה ודאית חייב היהודי לסכן עצמו כדי להציל את חברו.

  הרה"ג חיים שטיינר | י' אייר התשע"ג
  undefined
  37 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  שני שלבים בהופעת המשיח

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  רמב"ם - המלך המשיח יחזיר מלכות בית דוד לממשלה הראשונה. עשרת השבטים עתידים לחזור, או רק מקצתם. דברי "אם הבנים שמחה לבנו - איך אפשר שבשורת הגאולה ע"י רשעים. אגרת האור שמח לקרן היסוד לאחר הצהרת בלפור. חזרה מצוות ישוב הארץ למקומה למרות שאין נביאים. דברי הרצי"ה על אהבת הרשעים.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"א שבט תשע"ג ט"ז כסלו התשע"ג
  undefined
  51 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  בנין המקדש בידי אדם או בידי שמים?

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  סתירה ברש"י, ביחזקאל, ובסוכה ור"ה. דעת התוס' ובתנחומא ובראב"ן - בית המקדש ירד מהשמים. שיטת הרמב"ם מוכחת שסובר שיבנה בידי אדם. (וישנה אריכות דברים בשיטתו)

  הרה"ג חיים שטיינר | ז' שבט תשע"ג
  undefined
  38 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  משה רבינו המשיח הראשון בישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ב טבת תשע"ג ט"ז כסלו התשע"ג
  undefined
  38 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  צום י' בטבת - הצום היחיד בחודש טבת?

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  שלשה צומות בחודש טבת: ח', ט' וי'. ח' טבת - החושך שבא לעולם מתרגום התורה והאור שיחזור לעתיד. ט' טבת - יום שנולד בו אותו האיש ימ"ש. החומרה שבשימוש בתאריך לועזי. י' טבת - נפסק כר' עקיבא. יום הקדיש הכללי

  הרה"ג חיים שטיינר | ח' טבת התשע"ג ט"ז כסלו התשע"ג
  undefined
  41 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  מלכות החשמונאים לאור ההלכה

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  האם נהגו החשמונאים כהלכה כשהמשיכו למלוך? דברי הרמב"ם, הרמב"ן והסתירה בדבריו. יציאת החשמונאים למלחמה בטלה את שעת השמד. "משפט כהן" בהעמדת מלך בזמננו. עוד בענייני חג החנוכה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ט"ז כסליו ט"ז כסלו התשע"ג
  undefined
  38 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  הפריימריס בהלכה - המשך

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  חובת הסירוב של המנהיג להתמנות. מידות המנהיג נלמדות מהרועה, חובת המנהיג לדבר אמת ולקחת יועצים שדוברים אמת.

  הרה"ג חיים שטיינר | כד' חשון התשע"ג
  undefined
  47 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  הפריימריס בהלכה - הקדמה

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  ענוה אצל אדם פרטי. השילוב בין כבוד וענוה אצל מלך ודיין שיהו עושים לשם שמים ולא לכבוד עצמם. מלחמה על כבוד עם ישראל - עם ה'. כבוד ארץ ישראל.

  הרה"ג חיים שטיינר | י' חשון התשע"ג
  undefined
  37 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  גדולי ישראל והציונות - הילכו יחדיו?

  המשך השיעור הקודם - א"י גאולה ותשובה

  היו גדולי ישראל רבים שתמכו בציונות: ביניהם: האור שמח, החפץ חיים, הרב אלישיב, הרב אברמסקי, הרב עובדיה, הרב קוק, הרב קלישר, ור' יצחק אלחנן. רבנים אלו תמכו בישוב בארץ ישראל, חלקם ראו בו אתחלתא דגאולא וקץ מגולה, וחלקם ראו אותו באור חיובי.

  הרה"ג חיים שטיינר | כז' אלול התשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il