מצוות לימוד תורה

גודל טקסט

ללאיארצייט למהר"ל
המהר"ל הוא הראשון שפותח לנו שער לראות ולהבין את מדרשי חז"ל בהבנה של מהות, בהסתכלות עמוקה ופנימית. הגיע הזמן ללמוד על תורתו לכבוד יום פטירתו
x
 • אינו דומה שונה פרקו
  מעלת החיבור ללימוד התורה בעמל ויגיעה - פתיחת זמן אלול
 • הקהל את העם
  מעלתה של הדרשה כלימוד תורה ברבים * חכמים הקפידו על מי שלא בא לדרשת השבת והתירו לעבור במים ביום הכיפורים בשביל לשמוע את הדרשה * האיסור לקבוע סעודה בזמן הדרשה * גם תלמידי חכמים גדולים צריכים להשתתף בדרשה * גם בימינו צריכה כל קהילה להתאמץ לקיים שיעור חשוב בכל שבת.
 • חשיבות לימוד התורה בשבת ובמועד
  הזמן האיכותי שמעניקים לנו החגים והשבתות ללימוד התורה יוצר את האפשרות לחיות חיי מעשה המשולבים בתורה ולא להיאלץ לבחור בין השניים , הלימוד בשבתות צריך להיות מעמיק ומרומם יותר מקביעת העיתים המצומצמת בימות החול , כשנמנעים מללמוד בשבת הדעת מצטמצמת ונולדות חששות המביאים לידי מחלוקות.
 • הכוונה הרצויה בלימוד התורה
  מהי תורה לשמה, לשם התורה או לשם נותן התורה, והדרך הרצויה המחברת בין השיטות.
 • מה המשמעות של לימוד התורה?
  ביטול תוספת שביעית לפי הירושלמי
 • על מי מגינה התורה?
  הביטוי התלמודי "תורה מגנא ומצלא" הפך בשבועות האחרונים לתירוץ האולטימטיבי להפקרות בריאותית. עיון בסוגיה ובהנהגות האמוראים מגלה שאיש מהם לא העלה על הדעת משמעות כמו זו שמייחסים לה היום.
 • לימוד תורה
  מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".
 • חובת לימוד התורה לאדם עובד
  מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;